תכנית לימודים דו-חוגית בפיזיקה ובכימיה

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

תכנית לימודים דו-חוגית בפיזיקה ובכימיה

מגוון רב של תחומי מחקר מדעי ופיתוח טכנולוגי דורשים ידע והבנה מעמיקים גם בפיזיקה וגם בכימיה. תכנית זו מיועדת לסטודנטים המעוניינים לרכוש ידע נרחב בשני התחומים.

 

מהתלמיד נדרש מאמץ ניכר כדי לעמוד בדרישות העיקריות של שני החוגים. ציוני הקורסים ישוקללו בכל חוג בנפרד, ויינתנו שני ציוני גמר. תואר ראשון במסלול זה עם ממוצע ציונים מתאים מקנה לתלמיד זכות להמשיך לתואר שני בכל אחד משני החוגים ללא צורך בהשלמות.

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block