מלגות קיום ומשרות לתואר שני

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

מלגות קיום ומשרות לתואר שני

 

המעוניינים ימלאו טופס בקשה לקבלת משרת עוזר הוראה ו/או מלגאי קיום לתואר שני, יצרפו גליון ציונים ויעבירו אותו ליקירה נבטי, מזכירת ההוראה, עד סוף חודש יוני.

 

זכאות לקבלת משרה ומלגה:

התמיכה בתלמידי התואר השני אפשרית בכל אחד מהמסלולים הבאים או בשניהם יחד:

  1. משרות עוזרי הוראה - מועסקים בהדרכה במעבדות ובבדיקת תרגילים בקורסים. משרות אלו יינתנו למי שהתקבל כתלמיד מן המניין ו/או כתלמיד שלא מן המניין, שהשלים את כל חובות הקורסים לתואר בוגר, אך טרם זכאי לתואר ועמד בקריטריונים לקבלת משרה עד תחילת חודש אוקטובר.
    המשך ההעסקה יהיה תלוי גם בחוות הדעת שיתקבלו על עבודתם בהוראה בכל סמסטר.

  2. מלגות קיום - מלגות קיום יוענקו בשנה הראשונה למסטר לתלמידים שהתקבלו כתלמידים מן המניין וממוצע ציוניהם 85 ומעלה, עד תחילת חודש אוקטובר. תלמידים שמעמדם ישתנה למן המניין לאחר מועד זה יקבלו מלגה רק בסמסטר ב'.
    הענקת המלגה בשנה השנייה מותנית בממוצע 80 בציוני שנה א' של הסמסטר, סיום קורסי הליבה ומציאת מנחה. תלמידים שלא קיבלו מלגה בשנתם הראשונה, תוענק להם מלגה בתנאי שממוצע כל קורסי הליבה הינו 85.

 

תקופת המלגה והמשרה:

תלמיד זכאי למלגה ומשרה מביה"ס במהלך השנתיים הראשונות ללימודיו.

תלמיד בתחום הניסיוני זכאי להארכת משרה בסמסטר נוסף.

תלמיד החייב השלמות אקדמיות מתואר ראשון, אינו זכאי למלגה ומישרה מביה"ס. לאחר השלמת חובותיו בהצלחה ומעבר למעמד מן המניין, יקבל מלגה ומשרה ככל תלמיד אחר בהתאם לכללים הנהוגים בביה"ס.

 

*במקרים חריגים, ועדת מלגות תידון במתן מלגות לתלמידים שהתקבלו לא מן המניין.

 

מעבר למסלול ישיר לדוקטורט:

תלמיד תואר שני שיתקבל בשנתו השנייה למסלול הישיר לדוקטורט, יקבל מלגה ומשרה כתלמיד תואר שלישי.

 

כללי סיוע למלגאים:

ניתן לקבל פרטים נוספים על כללי סיוע למלגאים באוניברסיטת תל-אביב באתר של מדור תלמידי מחקר במזכירות האקדמית.

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block