מנחים למחקר

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

מגוון התחומים שבהם ניתן לבצע את עבודת הגמר לתואר שני ושלישי הינו רב ולכן מומלץ לקבל מידע בעמודי תחומי המחקר ורשימת החוקרים בביה"ס. התלמידים מוזמנים לפנות לכל חוקר באופן אישי. 

תלמידי תואר שני שלא מצאו מנחה, יכולים לפנות ליועצים בוועדת הוראה ללימודי המשך.

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block