תוכנית לימודים חד-חוגית בפיזיקה עם חטיבה במדעי החיים

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

תוכנית לימודים חד-חוגית בפיזיקה עם חטיבה במדעי החיים

תכנית זו נועדה לתת מענה להתפתחות המואצת של מחקר פיזיקלי במערכות ביולוגיות מחד ולצורך ברעיונות ובכלים מתחום הפיזיקה במחקר במדעי החיים מאידך. התכנית מיועדת לבעלי כישורים אנליטיים חזקים המתעניינים במדעי החיים.

 

התכנית מכילה את הדרישות העיקריות של שני החוגים, ועל כן היא דורשת מהתלמיד מאמץ ניכר. תואר ציוני הקורסים ישוקללו בכל חוג בנפרד, ויינתנו שני ציוני גמר. תואר ראשון במסלול זה עם ממוצע ציונים מתאים מקנה לתלמיד זכות להמשיך לתואר שני בכל אחד משני החוגים ללא צורך בהשלמות.

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block