סגל מחקר

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

עודכן: 02.11.2016

רשימת צוות המחקר בביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה באוניברסיטת תל-אביב:

ד"ר בועז אלמוג
מיקום: קפלון, חדר 13
ד"ר יאן בן חמו
מיקום: צריף מדויקים
03-6407722
אבתיסאם גחלב
מיקום: קפלון, חדר 408
03-6407722
03-6407932
ד"ר לב דורמן
04-6964932
03-6408560
04-6964952
ד"ר יוליאנה כהן
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 516
ד"ר שי כספי
מיקום: קפלון, חדר 504
03-6405247
03-6408179
ד"ר מיכאל מרג'ן
איגור צוקרמן
03-6408285
04-6964952
ד"ר ומינג קסו
ד"ר שרון שדה
מיקום: קפלון, חדר 515
ד"ר מיכאל שמידט
ד"ר יגאל שמיר
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 516
03-6408501
03-6407932
ד"ר מאיר שמעון
מיקום: קפלון, חדר 517

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block