תכניות לימוד - הסבר כללי

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

מסלולי לימוד - הסבר כללי

תכניות הלימוד

מאחר שאנו דוגלים בגישה שכדאי ללמוד את מה שאוהבים, בית ספר לפיזיקה ולאסטרונומיה מציע לתלמידיו מגוון תכניות לימוד אפשריים לתואר בוגר (.B.Sc), הכוללים תכנית לימודים חד-חוגית בפיזיקה ותכניות המשלבות פיזיקה עם חוגים אחרים.

 

מטרת התכניות המשולבות והדו-חוגיות היא לאפשר לתלמידים לשלב בין שני תחומי עניין, תוך מתן רקע מוצק בפיזיקה לצורך השתלבות בעבודה בתעשייה או המשך לימודים לתארים מתקדמים. כל התכניות הן תלת-שנתיות, פרט לתכנית המשולבת בפיזיקה ובהנדסת חשמל ואלקטרוניקה, שאורכה ארבע שנים.

 

תקנות ועדכונים

התקנות החלות על התלמיד, הן אלה המופיעות בידיעון, בהוראות האוניברסיטה וכן בתיקונים שיתפרסמו במהלך השנה. שינויים ותוספות יהיו תקפים מיד עם פרסומם, אלא אם כן יפורסם אחרת.

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block