תכנית לימודים חד-חוגית (מורחבת) בפיזיקה

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

תכנית לימודים חד-חוגית (מורחבת) בפיזיקה

מסלול זה מתמקד בלימודי הפיזיקה, בכלים המתמטיים המשמשים את הפיזיקאי ובפיתוח יכולת חשיבה ולימוד עצמאיים, המאפשרים לבוגר להמשיך במחקר לתואר שני או במחקר ופיתוח בתעשייה, בגופים ציבוריים ובחינוך.

 

בנוסף להבנת הבסיס התיאורטי והנסיוני עליו מושתתת הפיזיקה, התלמידים נחשפים למגוון ענפי המחקר באמצעות מעבדות מתקדמות וקורסי מבוא לתחומי המחקר בפיזיקה. 

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block