סגל טכני

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

עודכן: 11.12.2017

רשימת אנשי הסגל הטכני בביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה:

מישאל אזולאי
מיקום: קפלון, חדר 01
03-6409718
03-6429306
לביא אפל
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 201
03-6408562
03-6429306
נתן בוניק
03-6408214
03-6429306
אלקנה בנקוביץ'
מיקום: קפלון, חדר 016
תמר ברט
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 210
אדיר ויגדר
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 501,4
דן וידנה
משה ויינברנד
מיקום: קפלון, חדר 012
03-6408286
03-6408286
אירינה וסרמן
מיקום: קפלון, חדר 101
03-6418554
03-6408554
03-6429306
אבנר יחזקאל
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 01
03-6408214
03-6429306
ששון לוי
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 016
03-6408077
03-6408077
03-6408077
עזרא משעל
מיקום: קפלון, חדר 503
03-6408729
03-6408179
אוליביי נימיה-כהן
מיקום: קפלון, חדר 007
מיכאל קורדונסקי
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 515
03-6407415
03-6406369
ד"ר גיל אברהם קורן
מיקום: ספריית מדעים מדויקים והנדסה, חדר 35
מני רביב משה
מיקום: צריף מדויקים, חדר 2
03-6407722
03-6407722
ד"ר ויקטור שלוחין
מיקום: קפלון, חדר 004א
03-6408066
03-6408193
משה שמילוביץ
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 107
עזרא שקד
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 316
03-6408569
03-6429306

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block