Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

ברוכים הבאים לביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה

בית ספר מוביל במחקר ובהוראה
בית ספר מוביל במחקר ובהוראה
חברי הסגל בביה"ס מובילים פעילות מחקרית ברמה עולמית
שיתופי מחקר בינלאומיים
שיתופי מחקר בינלאומיים
ATLAS Experiment © 2013 CERN
מרצים וחוקרים מהמובילים בעולם
מרצים וחוקרים מהמובילים בעולם
דגש על מצוינות לימודית ומחקרית
למידה חווייתית
למידה חווייתית
מגוון של תכניות לימודים ומחקר לתארים ראשון, שני ושלישי
מעבדות הוראה מתקדמות
מעבדות הוראה מתקדמות
בוגרינו משתלבים בתפקידי מפתח במחקר ובתעשייה
חדשנות במחקר
חדשנות במחקר
מחקר תיאורטי וניסיוני ברמה בינלאומית התורם לחידושים במדע ובטכנולוגיה

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block