תכנית לימודים דו-חוגית בפיזיקה ובחוג מפקולטה אחרת

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

תכנית לימודים דו-חוגית בפיזיקה ובחוג מפקולטה אחרת

התכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים להרחיב אופקים בפיזיקה במקביל ללימודים בפקולטה אחרת, שאינם כלולים באחד המסלולים המשולבים.

 

על התלמיד להשתתף בתכנית לימודים דו–חוגית מלאה בחוג נוסף מפקולטה אחרת המקיימת תכנית דו–חוגית (לא מהפקולטה למדעים מדויקים).

 

ציוני הקורסים ישוקללו בכל חוג בנפרד, ויינתנו שני ציוני גמר. תלמיד שיסיים לימודיו על–פי תכנית זו ויבקש להמשיך לימודיו לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בפיזיקה ובאסטרונומיה עשוי להזדקק להשלמות בפיזיקה אם לא למד את הקורסים הנדרשים במהלך התואר הראשון. התכנית תיקבע בהתייעצות עם ועדת הוראה ללימודי המשך.

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block