תכנית לימודים דו-חוגית בפיזיקה ובמדעי המחשב

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

תכנית לימודים דו-חוגית בפיזיקה ובמדעי המחשב

תכנית זו מיועדת לתלמידים המעוניינים לרכוש השכלה גבוהה בשני התחומים. התכנית מכילה את הדרישות העיקריות של שני החוגים, ועל כן היא דורשת מהתלמיד מאמץ ניכר.

 

ציוני הקורסים ישוקללו בכל חוג בנפרד, ויינתנו שני ציוני גמר. תואר ראשון במסלול זה עם ממוצע ציונים מתאים מקנה לתלמיד זכות להמשיך לתואר שני בכל אחד משני החוגים ללא צורך בהשלמות, בתנאי שיבחר ללמוד את הקורס מעבדה ג' בשנה השלישית ללימודי התואר הראשון.

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block