תכנית לימודים בפיזיקה כחוג ראשי ובמתמטיקה כחוג משני

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

תכנית לימודים בפיזיקה כחוג ראשי ובמתמטיקה כחוג משני

מסלול זה מתמקד בלימודי הפיזיקה תוך הרחבת לימודי המתמטיקה מעבר לנלמד במסלול החד-חוגי אך במידה פחותה מאשר במסלול המשולב פיזיקה-מתמטיקה. תואר ראשון במסלול זה עם ממוצע ציונים מתאים מקנה לתלמיד זכות להמשיך לתואר שני בפיזיקה.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block