סגל אקדמי

עודכן: 02.10.2017

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

סגל אקדמי בכיר

מיקום: קפלון, חדר 402
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 402
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 420
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 419
מיקום: קפלון, חדר 106
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 416
מיקום: קפלון, חדר 404
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 413
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 411
מיקום: קפלון, חדר 405
מיקום: קפלון, חדר 422
מיקום: קפלון, חדר 113
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 414
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 421
מיקום: שנקר פיזיקה
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 412
מיקום: קפלון, חדר 415
03-6429306
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 422
מיקום: קפלון, חדר 108

פרופסורים אורחים ובמנוי מיוחד

פרופ' הנרי אורלנד
פרופ' פרנסואה אנגלרט
פרופ' גבריאל וניציאנו
פרופ' אברהם לייב
פרופ' ויאציסלב מוקנוב
פרופ' דוד קוטסוב
פרופ' אהרן קפיטולניק
פרופ' איוון שולר

סגל אמריטוס

מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 505
מיקום: קפלון, חדר 403
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 511
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 326
מיקום: שנקר פיזיקה
מיקום: קפלון, חדר 415
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 311
מיקום: קפלון, חדר 428
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 506
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 408
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 417
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 206
מיקום: קולדר - אגף מחשוב, חדר 011
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 206
מיקום: קפלון, חדר 425
מיקום: קפלון, חדר 403
מיקום: קפלון, חדר 426
מיקום: קפלון, חדר 114
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 507
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 409א
מיקום: שנקר פיזיקה
מיקום: קפלון, חדר 207
מיקום: קפלון, חדר 112
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 515
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 506
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 502
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 502
מיקום: קפלון, חדר 112
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 409A

סגל אקדמי קמ"ע בדימוס

מיקום: קפלון, חדר 015

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block