סגל אקדמי

עודכן: 10.11.2019

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

סגל אקדמי בכיר

מיקום: קפלון, חדר 402
03-6406094
03-6407932
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 407
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 402
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 420
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 419
מיקום: קפלון, חדר 106
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 416
מיקום: קפלון, חדר 404
פרופ' רנן ברקנא
מיקום: קפלון, חדר 111
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 410
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 413
03-6405405
03-6480070
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 411
מיקום: קפלון, חדר 115
מיקום: קפלון, חדר 413
מיקום: קפלון, חדר 414
מיקום: קפלון, חדר 405
03-6407782
03-6407932
מיקום: קפלון, חדר 422
03-6406490
03-6407932
מיקום: קפלון, חדר 113
03-6408553
03-6408179
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 421
מיקום: קפלון, חדר 107
מיקום: קפלון, חדר 110
מיקום: קפלון, חדר 409
מיקום: קפלון
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 403
מיקום: קפלון, חדר 408
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 412
מיקום: בנין הסנאט, חדר 217
מיקום: קפלון, חדר 415
03-6408636
03-6429306
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 517
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 520
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 422
מיקום: קפלון, חדר 407
מיקום: קפלון, חדר 108
03-6407590
03-6408179

פרופסורים אורחים ובמנוי מיוחד

פרופ' הנרי אורלנד
פרופ' פרנסואה אנגלרט
פרופ' גבריאל וניציאנו
פרופ' אברהם לייב
פרופ' ויאציסלב מוקנוב
פרופ' דוד קוטסוב
פרופ' אהרן קפיטולניק
פרופ' איוון שולר

סגל אמריטוס

מיקום: קפלון, חדר 405
03-6423551
03-6408159
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 402
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 505
03-6407215
03-6407964
מיקום: קפלון, חדר 403
03-6413015
03-6408240
03-6407932
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 511
03-6475350
03-6407418
03-6406369
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 326
מיקום: קפלון, חדר 415
03-6408377
03-6407932
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 311
03-6408543
03-6429306
מיקום: קפלון, חדר 428
052-3441913
03-6408671
03-6407932
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 506
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 408
03-6408205
03-6422979
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 417
03-6407631
03-6407631
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 206
03-9086506
03-6408636
03-9097743
מיקום: קפלון, חדר 428
מיקום: קולדר - אגף מחשוב, חדר 011
03-6409166
03-6474226
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 206
09-9553276
03-6408426
09-9561213
מיקום: קפלון, חדר 425
03-6406150
03-6407932
מיקום: קפלון, חדר 403
03-6405173
03-6407932
מיקום: קפלון, חדר 426
08-9247873
03-6406740
03-6407932
מיקום: קפלון, חדר 114
03-6406524
03-6180754
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 507
03-6408667
03-6406369
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 519
מיקום: קפלון, חדר 106
03-6408208
03-6408179
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 417
מיקום: קפלון, חדר 116
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 409
מיקום: שנקר פיזיקה
03-6407735
03-6406369
מיקום: קפלון, חדר 207
03-6409774
03-6409774
מיקום: קפלון, חדר 112
03-6413291
03-6406524
03-6408179
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 506
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 417
03-6408301
03-6431103
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 502
09-7717831
03-6407026
09-7664556
מיקום: קפלון, חדר 112
03-6407809
03-6405141
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 409
03-6408682
03-6422979

סגל אקדמי קמ"ע בדימוס

מיקום: קפלון, חדר 013
03-6409047
03-6409047

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block