סגל אקדמי

עודכן: 10.11.2019

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

סגל אקדמי בכיר

מיקום: קפלון, חדר 402
03-6406094
03-6407932
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 407
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 402
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 420
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 419
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 418
03-6408477
03-6429306
מיקום: קפלון, חדר 106
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 416
מיקום: קפלון, חדר 404
מיקום: קפלון, חדר 111
03-6405993
03-6408179
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 410
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 413
03-6405405
03-6480070
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 411
מיקום: קפלון, חדר 115
מיקום: קפלון, חדר 413
מיקום: קפלון, חדר 414
מיקום: קפלון, חדר 405
03-6407782
03-6407932
מיקום: קפלון, חדר 422
03-6406490
03-6407932
מיקום: קפלון, חדר 113
03-6408553
03-6408179
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 421
מיקום: קפלון, חדר 107
מיקום: קפלון, חדר 110
מיקום: קפלון, חדר 409
מיקום: קפלון
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 403
מיקום: קפלון, חדר 408
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 412
מיקום: בנין הסנאט, חדר 217
מיקום: קפלון, חדר 415
03-6408636
03-6429306
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 517
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 520
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 422
ד"ר אלון רון
מיקום: קפלון, חדר 407
מיקום: קפלון, חדר 108
03-6407590
03-6408179

פרופסורים אורחים ובמנוי מיוחד

פרופ' הנרי אורלנד
פרופ' פרנסואה אנגלרט
פרופ' גבריאל וניציאנו
פרופ' אברהם לייב
פרופ' ויאציסלב מוקנוב
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 518
פרופ' דוד קוטסוב
פרופ' אהרן קפיטולניק
פרופ' איוון שולר

סגל אמריטוס

מיקום: קפלון, חדר 405
03-6423551
03-6408159
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 402
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 505
03-6407215
03-6407964
מיקום: קפלון, חדר 403
03-6413015
03-6408240
03-6407932
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 511
03-6475350
03-6407418
03-6406369
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 326
מיקום: שנקר פיזיקה
03-5407874
03-6409164
03-5407874
מיקום: קפלון, חדר 415
03-6408377
03-6407932
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 311
03-6408543
03-6429306
מיקום: קפלון, חדר 428
052-3441913
03-6408671
03-6407932
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 506
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 408
03-6408205
03-6422979
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 417
03-6407631
03-6407631
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 206
03-9086506
03-6408636
03-9097743
מיקום: קפלון, חדר 428
מיקום: קולדר - אגף מחשוב, חדר 011
03-6409166
03-6474226
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 206
09-9553276
03-6408426
09-9561213
מיקום: קפלון, חדר 425
03-6406150
03-6407932
מיקום: קפלון, חדר 403
03-6405173
03-6407932
מיקום: קפלון, חדר 426
08-9247873
03-6406740
03-6407932
מיקום: קפלון, חדר 114
03-6406524
03-6180754
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 507
03-6408667
03-6406369
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 519
מיקום: קפלון, חדר 106
03-6408208
03-6408179
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 417
מיקום: קפלון, חדר 116
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 409
מיקום: שנקר פיזיקה
03-6407735
03-6406369
מיקום: קפלון, חדר 207
03-6409774
03-6409774
מיקום: קפלון, חדר 112
03-6413291
03-6406524
03-6408179
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 506
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 417
03-6408301
03-6431103
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 502
09-7717831
03-6407026
09-7664556
מיקום: קפלון, חדר 112
03-6407809
03-6405141
מיקום: שנקר פיזיקה, חדר 409
03-6408682
03-6422979

סגל אקדמי קמ"ע בדימוס

מיקום: קפלון, חדר 013
03-6409047
03-6409047

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block