מעבדות מחקר

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

עודכן: 15.11.2015

נחקרות דינמיקה סופר מהירה ותופעות לא לינאריות סופר במבנים וברזולוציה נאנומטריים. בפרט, אנו מתעניינים בדינמיקה מהירה תופעות לא לינאריות של אלקטרונים חופשיים בנאנו-מבנים פלסמונים ובחומרים דו מימדיים. החיבור בין פולסי אור קצרים ביותר עם מיקרוסקופיה של השדה הקרוב, מאפשר חישה מרחבית וזמנית  של תופעות אלקטרוניות, ויברציוניות ומבניות של חומרים שונים על ידי גישות חדשות לשליטה קוהרנטית של דינמיקה קוונטית. במקביל, אנו מבצעים מחקר בסיסי ויישומי של אינרקציה לא-ליניארית עם מטא-חומרים, שהינם חומרים בעלי תכונות אופטיות אקזוטיות. בנוסף, אנו חוקרים אספקטים תיאורטיים של תורת החבורות הרציפות ותורת הבקרה הגיאומטרית, על מנת לפרוץ את גבולות הידע בשליטה קוהרנטית של תהליכים סופר מהירים במגוון תחומים של אינטרקציה בין אור וחומר. המעבדה מצויידת במיקרוסקופ השדה הקרוב וכן בלייזרים סופר מהירים בתחומי אור שונים, אשר חלקם מצויים רק במעבדתינו.

מעבדות לגלאי חלקיקים

המעבדות לגלאי חלקיקים משמשות לפיתוח, בנייה ובדיקה של גלאי חלקיקים לצורך המחקר בפיזיקת החלקיקים ובפיזיקה גרעינית. גלאים אלה מותקנים במרכזי מחקר בינלאומיים בהם משתתפים חוקרי אוניברסיטת תל-אביב. המעבדות כוללות מערכות גז, אלקטרוניקה ועיבוד נתונים המשמשות לתפעול הגלאים ולקריאת המידע הנאסף על-ידם, תחנה לבדיקה אלקטרונית של גלאי מצב מוצק ומערכת לבדיקת מספר גדול של גלאים באמצעות קרינה קוסמית או מקורות רדיואקטיביים. פעילות המעבדות כוללת אף בניית מאיץ פוזיטרונים ישראלי ופיתוח גלאי חלקיקים בטכנולוגיה חדשה של מסכי פלסמה, אשר בנוסף לשימושיה במחקר עשויים להיות לה גם יישומים ברפואה ובאבטחה גרעינית.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block