מלגות קיום ומשרות לתואר שלישי

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

מלגות קיום ומשרות לתואר שלישי

המעוניינים ימלאו טופס בקשת משרת אסיסטנט ו/או מלגאי קיום לתואר שלישי, יצרפו גליון ציונים ויעבירו אותו ליקירה נבטי, מזכירת ההוראה, עד לסוף חודש יוני.

 

המעוניינים במשרות אסיסטנטים בלבד, נא למלא טופס למשרות אסיסטנטים ולשלוח אותו לגב' יקירה נבטי, מזכירת ההוראה.

 

זכאות לקבלת משרה ומלגה:

התמיכה בתלמיד תואר שלישי אפשרית בכל אחד מהמסלולים הבאים או בשניהם יחד:

  1. משרות אסיסטנטים - אסיסטנטים יועסקו כמדריכים במעבדות ההוראה או כמתרגלים בקורסים. משרות אלו יינתנו למי שהתקבל כתלמיד מן המניין עד לתחילת חודש  אוקטובר. ההעסקה של תלמידי מחקר תהיה תלויה גם בחוות הדעת שיקבלו על עבודתם בהוראה.
  2. מלגות קיום - תלמידי מחקר יקבלו מלגה מביה"ס ומהמנחה. הארכת המלגה מותנית במעבר לשלב ב', לאחר שנתיים מיום הקבלה לתואר השלישי.

 

תקופת המלגה והמשרה:

תלמיד זכאי למלגה ומשרה מביה"ס במהלך ארבע השנים הראשונות ללימודיו.

תלמיד בתחום הניסיוני זכאי להארכת משרה בסמסטר נוסף.

מקבלי המלגה חייבים להקדיש את עיקר זמנם למילוי החובות האקדמיים.

 

כמו כן, קיימת הקצבה שנתית לקשרי מדע לצורך מימון נסיעות לכנסים, סמינרים, כינוסים מדעיים והשתלמויות קיץ בארץ ובחו"ל.

 

כללי סיוע למלגאים:

ניתן לקבל פרטים נוספים על כללי סיוע למלגאים באוניברסיטת תל-אביב באתר של מדור תלמידי מחקר במזכירות האקדמית.

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block