כימיה תיאורטית

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

כימיה תיאורטית

כימיה תאורטית היא תחום בתוך פיזיקה כימית החוקר באמצעות חישובים מתמטיים אנרגטיקה ודינמיקה של מערכות אטומיות ומולקולריות של גופים כימיים וביולוגיים, ובהרחבה - גם השפעה של תרופות על מולקולות ביולוגיות. התחום בונה ומשתמש בתוכנות מחשב יחודיות הנשענות על תרמודינמיקה, מכניקה קלסית ומכניקה קוונטית.

 

בהתאם לגודל ולסיבוך של המערכות הכימיות הנלמדות, נשענת הכימיה התאורטית על שיטות תאורטיות (קוונטיות וקלסיות), אמפיריות ואמפיריות למחצה.

 

ענפים של הכימיה התאורטית כוללים: כימיה חישובית, כימיה קוונטית, דינמיקה מולקולרית, מודלים של כימיה ואינפורמטיקה.

 

 

 

חוקרים:

פרופ' אורבך מיכאלפרופ' דימנט חיים, פרופ' הוד עודד, ד"ר כהן גיא, ד"ר פליישר אבנר, ​ד"ר ראובני שלומיפרופ' רבני ערן.

 

אמריטי:

פרופ' ביקסון מרדכי, פרופ' בן ראובן אברהם, פרופ' יורטנר יהושועפרופ' ניצן אברהם, פרופ' קלדור עוזיפרופ' קלפטר יוסף.

 

עמיתי מחקר:

ד"ר אליאב אפריםד"ר דייכין ליאונידד"ר יורובסקי ולדימיר.

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block