קטליזה

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

קטליזה

קטליזה הינה זירוז של תהליך כימי על ידי תרכובת שאיננה חלק ממשוואת התגובה והיא מבין בתופעות החשובות ביותר בכימיה. הקטליזה הינה פתרון אידיאלי לביצוע תהליכים תעשייתיים יעילים יותר, סלקטיביים וידידותיים יותר לסביבה.

 

הקטליזה מאפשרת לבצע את התגובה בתנאים עדינים יותר' ובכך, להפחית או להעלים לחלוטין יצירת פסולת מסוכנת, לקצר את זמן קבלת התוצר מחומר המוצא ולבצע תגובות שלא היה ניתן לבצען בשיטות סטוכיומטריות פשוטות.

 

מסיבות אלה, למחקר הקטליזה פנים שונות. בניהן: קטליזה הומוגנית והטרוגנית, קטליזות כמוסלקטיביות וסטראוסלקטיביות, קטליזה ביולוגית וכמו כן, חקר מנגנונים קטליטיים. הם מבין תחומי המחקר ה"חמים ביותר", המגוונים ביותר והדינאמיים ביותר בכימיה. 

 

 

 

חוקרים:

ד"ר דוברוצקי רומן, פרופ' ויגלוק ארקדיפרופ' פורטנוי משהפרופ' קול משה, פרופ' שבת דורון.

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block