קריסטלוגרפיה

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

קריסטלוגרפיה

קריסטלוגרפיה היא תחום מדעי העוסק בחקר החוקים החלים על גבישים ומצב מוצק בכלל. היא לומדת את המבנה המרחבי של האטומים המרכיבים את הגבישים, הסימטריה של המבנה, והתכונות הכימיות והפיזיקליות. הכלים העומדים לרשות הקריסטלוגרפיה מאפשרים עקוב אחרי גידול הגבישים והסינתזה שלהם. החומרים הנחקרים הם אורגניים, אי-אורגניים, אורגנו-מתכתיים, פולימרים, מולקולות ביולוגיות גדולות (ראה מציאת מבנה ה-DNA), גבישים נוזליים, חומרים דמויי-גבישים, מינרלים.

 

השיטות הניסויות העיקריות הן אנליזה של דיפרקצית קרני X, דיפרקצית אלקטרונים ונויטרונים. האנליזה המתמטית משתמשת בחוקי הסימטריה ובסטטיסטיקה.

 

הקריסטלוגרפיה מתקשרת אם כך לכימיה פיזיקלית, כימיה אורגנית, כימיה אי-אורגנית, חקר פולימרים, תורת המצב המוצק, מינרולוגיה, מטלורגיה, ביולוגיה, רפואה, נאנו-טכנולוגיה, אלקטרוכימיה ותורת החומרים.

 

 

 

חוקרים:

 

אמריטי:

פרופ' שמואלי אורי.

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block