ספקטרוסקופיה

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

ספקטרוסקופיה

ספקטרוסקופיה היא תחום מדעי החוקר את פעולת הגומלין בין החומר לבין הקרינה האלקטרומגנטית.

 

המחקר בתחום התחיל באופן טבעי באור הנראה, עם ניתוח הפרדת ספקטרום האור הלבן ע"י ניוטון. אח"כ הורחב לאורכי גל ארוכים יותר (אינפרה-אדום) וקצרים יותר (על-סגול). לאחר מכן - לגלים קצרים יותר (רנטגן X, גאמא) וארוכים יותר (גלי-מיקרו ורדיו).

 

ע"י מדידת אורכי הגל (או בהתאמה התדירויות) מנתחת הספקטרוסקופיה את הבליעה או הפליטה של האור, את האנרגטיקה האטומית, היונית, המולקולרית, הפולימרית, הצבירית או הגבישית, את מבנה החומר והדינמיקה של השתנות המבנה או התקדמות ריאקציות כימיות.

 

טביעת האצבע הספקטרלית של מרבית החומרים הידועים ברורה מאד לספקטרוסקופיה, ולכן היא המכשיר היעיל ביותר לזיהוי חומרים, לאפיון ניקיון חומר, להבנת מבנה החומר ולגילוי חומרים חדשים. על כן התחום מקושר לכל התחומים הכימיים, הפיזיקליים, הביולוגיים, הגיאולוגיים, האסטרונומיים, הרפואיים, הבקטריולוגיים, הגרעיניים והפורנסיים.

 

 

 

חוקרים:

פרופ' אורי צשנובסקיפרופ' סרגיו צסקיס, ד"ר יובל אבנשטיין, ד"ר שר-לי פליישר, פרופ' גיל מרקוביץ, ד"ר יעל רויכמן, ד"ר טל שוורץ, פרופ' יורם זלצר.

 

אמריטי:

פרופ' עוזי אבן, פרופ' דן הופרט.

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block