תהודה מגנטית

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

תהודה מגנטית

תהודה מגנטית גרעינית (NMR) היא שיטה ספקטרוסקופית המנצלת את התכונות המגנטיות של גרעיני האטום כדי ללמוד על המבנה והדינמיקה בתמיסות ובסריגים מוצקים ברמת הפרדה אטומית. השיטה יורדת לפרטים בחומרים מסובכים למשל של מולקולות ביולוגיות נפרדות ומולקולות בסביבה הביולוגית שלהן. כך ניתן לבחון חומרים אורגניים, אי-אורגניים. תרופות חלבונים, ד.נ.א., וירוסים ורקמות חיות בגוף.

 

אחת ההשלכות הישירות הוא דימות התהודה המגנטי, שהוא כלי חשוב לבדיקה גופנית בלתי חודרנית ובלתי מזיקה: סריקה של רקמות כמו המוח והעצבים, הן לבדיקה רפואית והן למחקר של פעילות האורגניזם החי ללא ניתוחים. בתחומים אלה יש לביה"ס לכימיה תרומה ניכרת.

 

 

 

חוקרים:

פרופ' כהן יורם, פרופ' גולדבורט אמיר.

 

אמריטי:

פרופ' נבון גיל.

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block