חקר משטחים

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

חקר משטחים

כימיה של משטחים היא תחום בכימיה העוסק בתופעות פיזיקליות וכימיות של משטחי ביניים בין פזות שונות - מוצק-נוזל, מוצק-ריק, נוזל-נוזל, נוזל-גז.

 

מדע המשטחים כולל מחקר של קטליז הטרוגנית, ארגון עצמי (self-assembly), מיקרו-אלקטרוניקה ונאנו-אלקטרוניקה, חקר תופעות חיכוך (tribology) ויש לו קשר הדוק לאלקטרוכימיה וחקר קולואידים.

 

לחקר המשטחים השלכות רבות חשיבות בטכנולוגיה של מוליכים למחצה, ייצור ואפיון חוצרים (fabrication) ותאי דלק.

 

 

 

חוקרים:

פרופ' אורבך מיכאלפרופ' דימנט חייםפרופ' זלצר יורם, פרופ' מרקוביץ' גילד"ר סיט עמיתפרופ' פטולסקי פרננדוד"ר פליישר שר-לי, פרופ' צ'שנובסקי אורי, פרופ' רבני ערן, ד"ר שוורץ טל.

 

אמריטי:

פרופ' אבן עוזיפרופ' ניצן אברהםפרופ' קלפטר יוסף.

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block