קתדרות ומכונים

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

 

שמות המופקדים

שם הקתדרה

פרופ' מיכאל אורבך

הקתדרה לכימיה על פני שטח על שם יוסף קריס.

פרופ' יורם כהן

הקתדרה על שם יהושע יורטנר בכימיה.

פרופ' שמואלי כרמלי

הקתדרה לחומרי טבע ברפואה ע"ש נתן קמינגס

פרופ' גיל מרקוביץ

הקתדרה לכימיה של חומרים מתקדמים ע"ש אלכסנדר וקלרה סטרנסקי

פרופ' אביב עמירב

הקתדרה לכימיה על שם משפחת רטנר לכבוד פרופ' אברהם ניצן.

פרופ' אורי צ'שנובסקי

הקתדרה לחקר צבירים וננו-חלקיקים על שם ריימונד ובברלי סאקלר.

פרופ' משה קול

הקתדרה לכימיה ירוקה על שם ברונו לנדסברג.

פרופ' יוסף קלפטר

הקתדרה לכימיה פיזיקלית על שם היינמן.

פרופ' ערן רבני

הקתדרה ע"ש מרקו ולוסי שאול לתאוריה ולחישוביות בננו מדע.

פרופ' דורון שבת

הקתדרה לתהליכים כימיים על שם אמריקו-לטאי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block