חומרים וננוטכנולוגיה

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

חומרים וננוטכנולוגיה

ננו טכנולוגיה חוקרת ולומדת את התכונות, המבנה והדינמיקה של חלקיקים זעירים בקנה מידה ננו-מטרי (עשרות רבות או מאות אטומים). לחלקיקים ננו-מטריים תכונות שונות מאלה של הרכבים דומים בקנה מידה מיקרוסקופי ומאקרוסקופי, והשימוש בהם והמניפולציות שלהם שונה.

 

ההשלכות ברורות בכימיה, רפואה, ביולוגיה, אלקטרוניקה מזערית, מטאורולוגיה, מדעי הסביבה, תורת החומרים, טכנולוגיה והנדסה. אפשרויות השימוש דמיוניות - רובוטים ננו-מטריים, תרופות סלקטיביות במקומות סלקטיביים בגוף.

 

 

חוקרים:

פרופ' אורבך מיכאלד"ר אמיר רועי, פרופ' גולדבורט אמירפרופ' גולודניצקי דיאנהד"ר דוברובצקי רומןפרופ' דימנט חייםפרופ' הוד עודדפרופ' זלצר יורםד"ר כהן גיאפרופ' מרקוביץ גילד"ר סיט עמיתפרופ' עמירב אביב, פרופ' פטולסקי פרננדוד"ר פליישר שר-ליפרופ' פרידמן מיכהפרופ' צ'שנובסקי אורי, פרופ' קול משה, פרופ' רבני ערן, ד"ר רויכמן יעלפרופ' שבת דורון, ד"ר שוורץ טל.

 

אמריטי:

פרופ' אבן עוזי, פרופ' ניצן אברהםפרופ' פלד עמנואלפרופ' קלפטר יוסף.

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block