הודעות לסטודנטים

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

 

הודעות דחופות / שוטפות

באתר הפקולטה בדבר החלפת כיתות, ביטול שיעורים, העברות, שינויים וכו'.

 

 

הודעות לתלמידי שנה א' - שנה"ל תשע"ח 2018-2017

 

 

 

 

מנות רישום לקורסים לתלמידי שנה ב' במדע והנדסה של חומרים וכימיה

 

 

 

מנות רישום לקורסים לתלמידי שנה ג' במדע והנדסה של חומרים וכימיה

שנה ג' - מדע והנדסה של חומרים וכימיה - מנה 03510950 - קבוצה 01 - סמסטר א'


שנה ג' - מדע והנדסה של חומרים וכימיה - מנה 03510900 - קבוצה 01 - סמסטר ב'


שנה ג' - מדע והנדסה של חומרים וכימיה - מנה 03510900 - קבוצה 02 - סמסטר ב'

 

 

 

הודעות כלליות 

לסטודנטים באתר הפקולטה

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block