סגל הוראה נוסף

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

 

שם

מעבדה / קורס

בניין וחדר

טלפון

דוא"ל

ד"ר אפרים אליאב

אחראי מעבדה לכימיה חישובית

אורנשטיין, 101

 

ד"ר אלה בוחלצב

אחראית מעבדה בכימיה כללית וכמותית

שנקר כימיה, 212

 03-6408507

ד"ר גליה בר-חיים

אחראית מעבדה בכימיה אורגנית

שנקר כימיה, 201

 03-6408434

ד"ר משה גרינולד

מעבדה בכימיה אורגנית

שנקר כימיה, 201

 03-6408434

יוליה ויסטייב

מעבדה בכימיה כללית וכמותית

שנקר כימיה, 212

 03-6408507

ד"ר יצחק זיגלבוים

מעבדה בכימיה כללית וכמותית

שנקר כימיה, 212

 03-6408507

ד"ר עמרי מורג

אחראי מעבדה בכימיה פיזיקלית

אורנשטיין, 001

 03-6406005

ד"ר אלכס פיאלקוב

אחראי מעבדה בשיטות מתקדמות בכימיה אנליטית

אורנשטיין, 214

​ 03-6408253

פרופ' אלי פלקסר

יישומי מחשב למדעים, בקרת תהליכים בעזרת מחשב אישי

אורנשטיין, 101

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block