כימיה ביולוגית ותרופתית

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

כימיה ביולוגית ותרופתית

כימיה ביואורגנית היא תחום מחקר מתפתח המשלב בתוכו כימיה אורגנית וביולוגיה. מטרת הכימיה הביואורגנית היא לשפוך אור על מחקרים (החוקרים מבנה, סינתזה וקינטיקה) בתהליכים ביולוגים.

 

כימיה רפואית היא תחום מחקר המשלב בתוכו כימיה אורגנית בייחוד כימיה אורגנית סינטתית, פרמקולוגיה ותחומים ביולוגים נוספים הכוללים בתוכם תכנון, סינתזה ופיתוח לשיווק מולקולות הפעילות ביולוגית או תרופות.

 

מספר קבוצות העוסקות בכימיה ביואורגנית וכימיה רפואית פועלות בפקולטה לכימיה באוניברסיטת תל אביב. קבוצות אלה עוסקות בתחומי המחקר הבאים:

גילוי תרפות המבוססות על חומרי טבע (פרופ' יואל קשמן ופרופ' שמואל כרמלי), שחרור תרופות ממוקד (פרופ' דורון שבת, ד"ר מיכה פרידמן), פיתוח תרופות אנטימטאבוליות ואנטיביוטיות (ד"ר מיכה פרידמן), אקולוגיה כימית של חומרי טבע (פרופ' שמואל כרמלי).

 

 

 

חוקרים:

ד"ר אמיר רועי, פרופ' גוזין מיכאלפרופ' גולדבורט אמירפרופ' כהן יורםפרופ' כרמלי שמואל, פרופ' פטולסקי פרננדו, פרופ' פרידמן מיכהד"ר ראובני שלומי, ​פרופ' שבת דורון.

 

אמריטי:

פרופ' נבון גילפרופ' קשמן יואל.

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block