מלגות קיום

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

סטודנט  שסיים תואר ראשון באוניברסיטה מוכרת בארץ בציון גמר של 80 לפחות, והמקדיש את כל זמנו לעבודת המחקר יהיה זכאי לקבלת מלגת קיום עפ"י הקריטריונים הבאים:

  • סטודנטים בעלי ציון גמר 90 ומעלה בתואר ראשון יהיו זכאים למלגת קיום מוגדלת בגובה 200% בשנה הראשונה (השתתפות ביה"ס במלגה 100% והשתתפות המנחה 100%). בשנת הלימודים השניה יהיו זכאים ל-150% מלגה ברמה ב' וכן במשרת עוזר הוראה בגובה 25%.

  • סטודנטים בעלי ציון גמר 85  ומעלה בתואר ראשון יהיו זכאים למלגת קיום של 100% לפחות (השתתפות ביה"ס במלגה 50% והשתתפות המנחה 50% לפחות או יותר לפי שיקול המנחה).

  • סטודנטים בעלי ציון גמר 80 ומעלה בתואר ראשון יהיו זכאים למלגת קיום של 50% לפחות (השתתפות ביה"ס במלגה 25% והשתתפות המנחה 25%-75% עפ"י החלטתו). בשנת הלימודים השנייה תגדל השתתפות ביה"ס במלגה ל-50% במידה וממוצע הציונים של השנה הראשונה יעמוד על 80 לפחות, ב-10 ש"ס לפחות.

 

סטודנטים אשר אינם זכאים למלגה עם תחילת לימודיהם, יהיו מועמדים לקבלת מלגה בשנת לימודיהם השנייה אם ישלימו מכסת קורסים של 13 ש"ס מתוכם 11 בציון מספרי ממוצע של 80 לפחות.

 

סטודנטים המקבלים מלגה מלאה או חלקית בשנת הראשונה ללימודיהם בתואר שני והגיעו בשנה זו להישגים נמוכים מהציון הסופי לתואר ראשון, או שלא עמדו במטלות הלימודים (השלמת 13 ש"ס לתואר בממוצע של 80 לפחות), יישקל היקף מלגתם בשנה השנייה מחדש.

 

קבלת מלגת קיום (בכל אחוז שהוא) מקנה פטור מתשלום שכר הלימוד. עם זאת, על התלמיד להסדיר את התשלומים הנלווים לשכר הלימוד הכוללים אבטחה ורווחה. תלמיד המעוניין לוותר על שירותי הרווחה, מתבקש לשלוח טופס "ויתור על שירותי רווחה".

למידע נוסף על שירותי רווחה > 

 

  • המלגה משולמת במשך שנתיים לכל היותר (24 חדשים).

  • המלגה מוענקת מידי חודש. התשלומים צמודים למדד יוקר המחיה.

  • סכום 100% מלגה לחודש (נכון לחודש אוקטובר 2017)

  • מלגה ברמה א' (בשנה ראשונה) – 2,315 ש"ח

  • מלגה ברמה ב' (בשנה השניה) – 3,341 ש"ח

 

סטודנט המועמד למלגה ימלא שאלון למלגאי וימסור בצירוף צילום תעודת זהות, לגב' צביה בוחניק, רכזת תלמידי מחקר ומלגות, במזכירות ביה"ס לכימיה, חדר 204 בניין שנקר כימיה מייל: zviab@tauex.tau.ac.il טלפון: 03-6407744.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block