יעוץ ופרטים נוספים

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

רכזת תלמידי מחקר ומלגות:

צביה בוחניק

כתובת מייל: zviab@tauex.tau.ac.il

טלפון: 03-6407744

 

 

יועצים אקדמיים

כימיה אורגנית: 

פרופ' משה קול

כתובת מייל: moshekol@post.tau.ac.il

טלפון: 03-6407392

 

כימיה פיזיקלית: 

פרופ' גיל מרקוביץ'

כתובת מייל: gilmar@post.tau.ac.il

טלפון: 03-6406985

 

יו"ר ועדה יחידתית לתלמידי מחקר:

פרופ' יורם כהן

כתובת מייל: ycohen@post.tau.ac.il

טלפון: 03-6407232

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block