ועדות ובעלי תפקידים

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

 

הנהלת ביה"ס
פרופ' מיכאל אורבך - ראש ביה"ס
פרופ' דורון שבת - ראש החוג לכימיה אורגנית
פרופ' יורם זלצר  - ראש החוג לכימיה פיזיקלית
גב' צילה רוט-בלוך - רכזת מנהלית
     
ועדת הוראה לתואר ראשון
פרופ' משה פורטנוי - יו"ר וחבר בוועדת הוראה פקולטית לתואר ראשון    
פרופ' דינה גולודניצקי    
פרופ' יובל אבנשטיין    
ד"ר יעל רויכמן    
ד"ר רועי אמיר    
     
ועדה יחידתית לתלמידי מחקר (תואר שלישי)
פרופ' יורם כהן - יו"ר    
פרופ' מיכאל אורבך    
פרופ' ארקדי ויגלוק    
פרופ' עודד הוד    
פרופ' יורם זלצר    
פרופ' מיכאל גוזין - מ"מ    
פרופ' אמיר גולדבורט - מ"מ    
     
ועדת קבלה לתואר ראשון
פרופ' מיכאל גוזין - יו"ר וחבר בועדת קבלה פקולטית    
פרופ' עודד הוד (מ"מ יו"ר)    
ד"ר שר לי פליישר    
פרופ' מיכה פרידמן    
     
ועדת הוראה לתואר שני
פרופ' משה קול - יו"ר וחבר בועדת הוראה פקולטית לתואר מוסמך    
תת ועדה לקבלת מועמדים - כימיה אורגנית    
פרופ' משה קול - מרכז    
פרופ' ארקדי ויגלוק    
ד"ר רועי אמיר    
תת ועדה לקבלת מועמדים - כימיה פיזיקלית ופיזיקה כימית    
פרופ' חיים דימנט - מרכז    
ד"ר טל שוורץ    
פרופ' אמיר גולדבורט    
     
ועדת מלגות
פרופ' דורון שבת - יו"ר - ראש החוג לכימיה אורגנית    
פרופ' יורם זלצר - ראש החוג לכימיה פיזיקלית    
ראש ביה"ס    
     
ועדת מינויים יחידתית
פרופ' מיכאל אורבך - יו"ר    
פרופ' שמואל כרמלי    
פרופ' משה קול    
פרופ' דורון שבת    
פרופ' חיים דימנט    
     
ועדת בטיחות
ד"ר שרלי פליישר - יו"ר ועדת בטיחות פקולטית    
ד"ר רועי אמיר - מ"מ יו"ר    
ד"ר יוליה ויסיטייב - רכזת בטיחות פקולטית    
ד"ר משה גרינולד - נאמן בטיחות בניין שנקר    
ד"ר אלה בוחלצב - נאמן בטיחות בניין שנקר    
ד"ר עמרי מורג - נאמן בטיחות בניין אורנשטיין    
ד"ר סופיה ליפסטמן - נאמן בטיחות בניין אורנשטיין    
ד"ר בוגדן בלגורודסקי - נאמן בטיחות בניין אורנשטיין    
     
ועדת אינטרנט
פרופ' עודד הוד - יו"ר    
ד"ר רועי אמיר    
     
מרכזי תכניות - תואר ראשון
מסלול מחקרי לתואר ראשון - ד"ר יעל רויכמן וד"ר רועי אמיר
מסלול דו-חוגי כימיה-ביולוגיה - פרופ' מיכה פרידמן
תכנית משולבת מדע והנדסה של חומרים וכימיה - פרופ' עודד הוד
     
ועדת ספרייה פקולטטית
פרופ' מיכאל גוזין    
     

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block