מעבדה בכימיה אורגנית

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

מעבדה בכימיה אורגנית​​

 

סמסטר א' – מעבדה מתקדמת בכימיה אורגנית, לתלמידי שנה ג'.

 

העבודה במעבדה המתקדמת חושפת את הסטודנט לשימוש בשיטות מתקדמות בסינתזה אורגנית. היא מכשירה אותו לקראת עבודת מחקר עצמאית בתארים מתקדמים. 

 

בחצי הראשון של הסמסטר כל סטודנט מקבל תוכנית עבודה אישית, מגוונת, מתוך מאגר ניסיונות הקיימים במעבד. בחצי השני של הסמסטר הסטודנט מקבל פרויקט אישי- סינתזה רב שלבית של חומר ידוע.

 

המעבדה פועלת ארבעה ימים בשבוע. הסטודנטים מחולקים לשתי קבוצות העובדות 11 שעות במשך יומיים בשבוע לאורך כל הסמסטר. כל קבוצה מחולקת למספר קבוצות קטנות של 3-4 סטודנטים עם שני מדריכים המתחלפים באמצע הסמסטר.

 

 

סמסטר ב' – מעבדת חובה, בכימיה אורגנית ניסיונית, לתלמידי שנה ב.

 

כל סטודנט מקבל תוכנית עבודה אישית ממגוון הנושאים הנלמדים במקביל לקורס בכימיה אורגנית. במהלך המעבדה הסטודנטים רוכשים מיומנויות עבודה בסיסיות בכימיה אורגנית סינתטית.

 

הסטודנטים מחולקים לקבוצות קטנות של 4-5 סטודנטים. לכל קבוצה יש שני מדריכים המתחלפים באמצע הסמסטר.

 

המעבדה פועלת ארבעה ימים בשבוע, כל קבוצה יום בשבוע, תשע שעות ליום לאורך כל הסמסטר.

 

המעבדה ממוקמת בבניין מדעים מדויקים, שנקר כימיה 201.

 

שלט - המעבדה לזכרו של פרופ' יובל שבו ממייסדי המחלקה לכימיה אורגנית

 

 

 • מטרת המעבדה והעבודה בה

  מטרת המעבדה לכימיה אורגנית ללמד סינתזה אורגנית משלב התכנון דרך הביצוע והבידוד וכלה באיפיון התוצרים. חשיבות רבה מיוחסת להקניית ולהטמעת עקרונות וטכניקות עבודה נכונות – המשמשות בסיס מוצק בהכשרה של כימאי אורגני.

   

  תלמידי שנה ב' (מעבדת חובה) נחשפים בפעם הראשונה למושגי יסוד בעבודתו של כימאי אורגני: מיצוי, שטיפה, העמדת תגובה במערכת ריפלקס, גיבוש וזיקוק. התלמידים מתנסים בתגובות בסיסיות המשמשות בסינתזה אורגנית דוגמת אסטריפקציה, התמרה וגרינארד. בעבודת המעבדה מושם דגש על מוכנות ובטיחות בכל ניסוי ולשם כך נדרש התלמיד להפגין מידה ראויה של ידע תיאורטי הרלבנטי לניסוי ולהיות בקיא בכל שלבי הניסוי. התלמיד מוערך גם ביכולתו לתכנן את סדר יומו ולנצלו היטב וכן על הקפדתו על סביבת עבודה נקיה ובטוחה.

   

  העבודה ה"רטובה" מלווה בשימוש בציוד אנליטי מגוון. חלק מן הציוד מופעל על ידי התלמידים עצמם וחלק מן הציוד מופעל על ידי טכנאים מיומנים המקבלים הנחיות וחומרים מן התלמידים. התלמידים נדרשים בכל מקרה להכיר את עקרונות העבודה של הציוד האנליטי השונה ולנתח בעצמם את התוצאות המתקבלות.

   

  תלמידי שנה ג' (מעבדה מתקדמת) מוזמנים להעמיק את מיומניותיהם בעבודת המעבדה. הם נחשפים לטכניקות עבודה מתקדמות ונדרשים ליכולת טכנית גבוהה. דוגמאות לכך הן עבודה במערכות יבשות, שימוש בואקום גבוה או תגובות בטמפרטורות נמוכות. במחצית השניה של הסמסטר התלמידים נדרשים להפגין את כל הידע שצברו בביצוע פרוייקט סינטטי רב שלבי. פרוייקט זה מעצים את כל שלמדו עד כה – תכנוני הזמן נעשים משמעותיים יותר, רמת הניקיון בכל שלב משפיעה על תוצאות השלב הבא, הניצולות הופכות למשמעותיות בדרך אל התוצר הסופי ועוד.

   

  הוראות בטיחות של המעבדה >

   

  רשימת ציוד של המעבדה >

   

  רשימת כלים של המעבדה >

   

 • מעבדה שנה ב'

  שעות פעילות המעבדה:

   

  לוח זמנים לשנת הלימודים תשע"ז סמסטר ב':

   

  הדרכה: יום א' 16:00-8:00

  מחצית ראשונה:

  תאריך התחלה: יום א' 19/3/17

  תאריך סיום: יום א' 7/5/17

   

  מחצית שניה:

  תאריך חפיפה: יום א' 7/5/17

  תאריך התחלה: יום א' 14/5/17

  תאריך סיום: יום א' 25/6/17

   

   

  הדרכה: יום ב' 16:00-8:00

  מחצית ראשונה:

  תאריך התחלה: יום ב' 13/3/17

  תאריך סיום: יום ב' 8/5/17

   

  מחצית שניה:

  תאריך חפיפה: יום ב' 8/5/17

  תאריך התחלה: יום ב' 15/5/17

  תאריך סיום: יום ב' 26/6/17

   

   

  הדרכה: יום ד'  16:00-8:00           

  מחצית ראשונה:

  תאריך התחלה: יום ד' 15/3/17

  תאריך סיום: יום ד' 3/5/17

   

  מחצית שניה:

  תאריך חפיפה: יום ד' 3/5/17

  תאריך התחלה: יום ד' 10/5/17

  תאריך סיום: יום ד' 28/6/17

   

   

  הדרכה: יום ה' 16:00-8:00

  מחצית ראשונה:

  תאריך התחלה: יום ה' 16/3/17

  תאריך סיום: יום ה' 4/5/17

   

  מחצית שניה:

  תאריך חפיפה: יום ה' 4/5/17

  תאריך התחלה: יום ה' 11/5/17

  ב-25/5/17 יום הסטודנט – אין מעבדה

  תאריך סיום: יום ה' 29/6/17

   

   

   

  1. חומר הכנה לקראת המעבדה:

   1. רקע ספרותי למעבדה ניתן למצוא באחד מן הספרים הבאים:

    • Modern Experimental Organic Chemistry / R.M.Roberts, 4th Edition

    • ​A Text Book of Practical organic Chemistry / A.I. Vogel, 3rd Edition

   2. דרישות ידע לקראת המעבדה הראשונה:

    • הגדרה של גדלים פיסיקליים: נקודת התכה, נקודת רתיחה וגורמים המשפיעים על גדלים אלו

    • עקרונות הזיקוק: זיקוק בלחץ אטמוספרי, זיקוק בוואקום וזיקוק למקוטעין

    • עקרונות המיצוי ועקרונות הגיבוש מחדש

    • ​ריפלקס (reflux)

   3. ניסיון הפרדת תערובת APC:

  2. בתחילת הסמסטר כל סטודנט יקבל תוכנית עבודה אישית מתוך רשימת הניסויים
    

  3. ניירת שימושית:

  4. תאור סכמתי של מערכת זקוק, מערכת ריפלקס ומערכת מיצוי

   
   
  קולאז' תמונות מהמעבדה
   
 • מעבדה שנה ג'

  שעות פעילות המעבדה:

   

  שנת הלימודים תשע"ח 2018-2017

   

  הדרכה:   יום ד' 13:00-08:00

                יום ה' 16:00-10:00

   

  מחצית ראשונה:

  תאריך התחלה: יום ד' 25/10/17

  תאריך סיום: יום ד' 6/12/17

   

  מחצית שניה:

  תאריך חפיפה: יום ד' 6/12/17

  תאריך התחלה: יום ה' 7/12/17

  תאריך סיום: יום ד' 17/1/18

  החזרת כלים: יום ה' 18/1/18

   

  יום ה' ה-26/10/17 - תאריך מסירת הפרפרטים הספרותיים לסטודנטים והדרישות הנלוות.

   

  יום ב' ה-13/11/17 - תאריך אחרון לבדיקת קיום החומרים הנדרשים לפרפרטים הספרותיים (יעשה על ידי הסטודנטים).

   

   

  1. רשימת כתבי עת
    

  2. הוראות עבודה במכשיר NMR
    

  3. פעילות במחצית ראשונה:

   1. רשימת פרפראטים

   2. ניסיון חיזור Birch:

    1. שרטוט המערכת + מערכת יבוש ממסים

    2. חומר עזר תאורטי

   3. ניסיון הידרובורציה:

    1. שרטוט המערכת + מערכת יבוש ממסים

    2. הוראות הפעלת משאבת שמן

  4.    פעילות במחצית השנייה: פרפראט ספרותי

   

   

  קולאז' תמונות מהמעבדה

   

 • צוות המעבדה

  אחראי מעבדה:

   

  אחראי מעבדה מנהלתי:

   

  אחראי מעבדה אקדמי:

  שנה ג', סמסטר א'

   

  שנה ב', סמסטר ב'

   

   

  מדריכים:

  רשימת מדריכים סמסטר א', תשע"ח:

   

  מדריך טלפון (פנימי)
  אשוש נטלי 5181
  בן חמו רפאל 5647
  גנאים סאמר 6548
  הר נוי אסף 7357
  חנניה ניר 6548
  פלק עמית 6997
  פלק רעות 6997
  רוזן תומר 5587

   

 • מעבדה לביוטכנולוגיה

  מעבדה לתלמידי המסלול הביוטכנולוגי.

   

  המעבדה מתקיימת בימי ג' בשעות 10:00 - 16:00.

  תאריך התחלת המעבדה: 24/10/2017.

  תאריך סיום המעבדה: 5/12/2017.

   

  אחראי מעבדה אקדמי - פרופ' פרננדו פטולסקי.

  אחראית מעבדה מנהלתית - ד"ר גליה בר-חיים.

   

  מדריכים:

  גולד לילך - טל' פנימי 5587

  גרין אורי - טל' פנימי 6548

  קייזרמן דנה - טל' פנימי 6949

  חדור רמי - טל' פנימי 5587

   

  חוברת המעבדה המשמשת את תלמידי המסלול הביוטכנולוגי >

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block