מעבדה בכימיה אורגנית

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

מעבדה בכימיה אורגנית​​

 

סמסטר א' – מעבדה מתקדמת בכימיה אורגנית, לתלמידי שנה ג'.

 

העבודה במעבדה המתקדמת חושפת את הסטודנט לשימוש בשיטות מתקדמות בסינתזה אורגנית. היא מכשירה אותו לקראת עבודת מחקר עצמאית בתארים מתקדמים. 

 

בחצי הראשון של הסמסטר כל סטודנט מקבל תוכנית עבודה אישית, מגוונת, מתוך מאגר ניסיונות הקיימים במעבד. בחצי השני של הסמסטר הסטודנט מקבל פרויקט אישי- סינתזה רב שלבית של חומר ידוע.

 

המעבדה פועלת ארבעה ימים בשבוע. הסטודנטים מחולקים לשתי קבוצות העובדות 11 שעות במשך יומיים בשבוע לאורך כל הסמסטר. כל קבוצה מחולקת למספר קבוצות קטנות של 3-4 סטודנטים עם שני מדריכים המתחלפים באמצע הסמסטר.

 

 

סמסטר ב' – מעבדת חובה, בכימיה אורגנית ניסיונית, לתלמידי שנה ב.

 

כל סטודנט מקבל תוכנית עבודה אישית ממגוון הנושאים הנלמדים במקביל לקורס בכימיה אורגנית. במהלך המעבדה הסטודנטים רוכשים מיומנויות עבודה בסיסיות בכימיה אורגנית סינתטית.

 

הסטודנטים מחולקים לקבוצות קטנות של 4-5 סטודנטים. לכל קבוצה יש שני מדריכים המתחלפים באמצע הסמסטר.

 

המעבדה פועלת ארבעה ימים בשבוע, כל קבוצה יום בשבוע, תשע שעות ליום לאורך כל הסמסטר.

 

המעבדה ממוקמת בבניין מדעים מדויקים, שנקר כימיה 201.

 

שלט - המעבדה לזכרו של פרופ' יובל שבו ממייסדי המחלקה לכימיה אורגנית

 

 

 • מטרת המעבדה והעבודה בה

  מטרת המעבדה לכימיה אורגנית ללמד סינתזה אורגנית משלב התכנון דרך הביצוע והבידוד וכלה באיפיון התוצרים. חשיבות רבה מיוחסת להקניית ולהטמעת עקרונות וטכניקות עבודה נכונות – המשמשות בסיס מוצק בהכשרה של כימאי אורגני.

   

  תלמידי שנה ב' (מעבדת חובה) נחשפים בפעם הראשונה למושגי יסוד בעבודתו של כימאי אורגני: מיצוי, שטיפה, העמדת תגובה במערכת ריפלקס, גיבוש וזיקוק. התלמידים מתנסים בתגובות בסיסיות המשמשות בסינתזה אורגנית דוגמת אסטריפקציה, התמרה וגרינארד. בעבודת המעבדה מושם דגש על מוכנות ובטיחות בכל ניסוי ולשם כך נדרש התלמיד להפגין מידה ראויה של ידע תיאורטי הרלבנטי לניסוי ולהיות בקיא בכל שלבי הניסוי. התלמיד מוערך גם ביכולתו לתכנן את סדר יומו ולנצלו היטב וכן על הקפדתו על סביבת עבודה נקיה ובטוחה.

   

  העבודה ה"רטובה" מלווה בשימוש בציוד אנליטי מגוון. חלק מן הציוד מופעל על ידי התלמידים עצמם וחלק מן הציוד מופעל על ידי טכנאים מיומנים המקבלים הנחיות וחומרים מן התלמידים. התלמידים נדרשים בכל מקרה להכיר את עקרונות העבודה של הציוד האנליטי השונה ולנתח בעצמם את התוצאות המתקבלות.

   

  תלמידי שנה ג' (מעבדה מתקדמת) מוזמנים להעמיק את מיומניותיהם בעבודת המעבדה. הם נחשפים לטכניקות עבודה מתקדמות ונדרשים ליכולת טכנית גבוהה. דוגמאות לכך הן עבודה במערכות יבשות, שימוש בואקום גבוה או תגובות בטמפרטורות נמוכות. במחצית השניה של הסמסטר התלמידים נדרשים להפגין את כל הידע שצברו בביצוע פרוייקט סינטטי רב שלבי. פרוייקט זה מעצים את כל שלמדו עד כה – תכנוני הזמן נעשים משמעותיים יותר, רמת הניקיון בכל שלב משפיעה על תוצאות השלב הבא, הניצולות הופכות למשמעותיות בדרך אל התוצר הסופי ועוד.

   

  הוראות בטיחות של המעבדה >

   

  רשימת ציוד של המעבדה >

   

  רשימת כלים של המעבדה >

   

 • מעבדה שנה ב'

  שעות פעילות המעבדה:

   

  לוח זמנים לשנת הלימודים תשע"ח סמסטר ב':

   

  הדרכה: יום א' 16.00-8.00

  מחצית ראשונה:

  תאריך התחלה: יום א' 4/3/18

  תאריך סיום: יום א' 22/4/18 

   

  מחצית שניה:

  תאריך חפיפה: יום א' 22/4/18

  תאריך התחלה: יום א' 29/4/18

  תאריך סיום: יום א' 10/6/18

   

   

  הדרכה: יום ב' 8.00-16:00

  מחצית ראשונה:

  תאריך התחלה: יום ב' 5/3/18

  תאריך סיום: יום ב' 30/4/18

   

  מחצית שניה:

  תאריך חפיפה: יום ב' 30/4/18

  תאריך התחלה: יום ב' 7/5/18

  תאריך סיום: יום ב' 11/6/18

   

   

  הדרכה: יום ד' 16.00-8.00           

  מחצית ראשונה:

  תאריך התחלה: יום ד' 7/3/18

  תאריך סיום: יום ד' 2/5/18

   

  מחצית שניה:

  תאריך חפיפה: יום ד' 2/5/18

  תאריך התחלה: יום ד' 9/5/18

  תאריך סיום: יום ד' 13/6/18

   

   

  הדרכה: יום ה' 16.00-8.00

  מחצית ראשונה:

  תאריך התחלה: יום ה' 8/3/18

  תאריך סיום: יום ה' 26/4/18

   

  מחצית שניה:

  תאריך חפיפה: יום ה' 26/4/18

  תאריך התחלה: יום ה' 3/5/18

  31/5/18 יום הסטודנט - מעבדה עד 12:00

  תאריך סיום: יום ה' 14/6/18

   

   

   

  1. חומר הכנה לקראת המעבדה:

   1. רקע ספרותי למעבדה ניתן למצוא באחד מן הספרים הבאים:

    • Modern Experimental Organic Chemistry / R.M.Roberts, 4th Edition

    • ​A Text Book of Practical organic Chemistry / A.I. Vogel, 3rd Edition

   2. דרישות ידע לקראת המעבדה הראשונה:

    • הגדרה של גדלים פיסיקליים: נקודת התכה, נקודת רתיחה וגורמים המשפיעים על גדלים אלו

    • עקרונות הזיקוק: זיקוק בלחץ אטמוספרי, זיקוק בוואקום וזיקוק למקוטעין

    • עקרונות המיצוי ועקרונות הגיבוש מחדש

    • ​ריפלקס (reflux)

   3. ניסיון הפרדת תערובת APC:

  2. בתחילת הסמסטר כל סטודנט יקבל תוכנית עבודה אישית מתוך רשימת הניסויים
    

  3. ניירת שימושית:

  4. תאור סכמתי של מערכת זקוק, מערכת ריפלקס ומערכת מיצוי

   
   
  קולאז' תמונות מהמעבדה
   
 • מעבדה שנה ג'

  שעות פעילות המעבדה:

   

  שנת הלימודים תשע"ח 2018-2017

   

  הדרכה:   יום ד' 13:00-08:00

                יום ה' 16:00-10:00

   

  מחצית ראשונה:

  תאריך התחלה: יום ד' 25/10/17

  תאריך סיום: יום ד' 6/12/17

   

  מחצית שניה:

  תאריך חפיפה: יום ד' 6/12/17

  תאריך התחלה: יום ה' 7/12/17

  תאריך סיום: יום ד' 17/1/18

  החזרת כלים: יום ה' 18/1/18

   

  יום ה' ה-26/10/17 - תאריך מסירת הפרפרטים הספרותיים לסטודנטים והדרישות הנלוות.

   

  יום ב' ה-13/11/17 - תאריך אחרון לבדיקת קיום החומרים הנדרשים לפרפרטים הספרותיים (יעשה על ידי הסטודנטים).

   

   

  1. רשימת כתבי עת
    

  2. הוראות עבודה במכשיר NMR
    

  3. פעילות במחצית ראשונה:

   1. רשימת פרפראטים

   2. ניסיון חיזור Birch:

    1. שרטוט המערכת + מערכת יבוש ממסים

    2. חומר עזר תאורטי

   3. ניסיון הידרובורציה:

    1. שרטוט המערכת + מערכת יבוש ממסים

    2. הוראות הפעלת משאבת שמן

  4.    פעילות במחצית השנייה: פרפראט ספרותי

   

   

  קולאז' תמונות מהמעבדה

   

 • צוות המעבדה

  אחראי מעבדה:

   

  אחראי מעבדה מנהלתי:

   

  אחראי מעבדה אקדמי:

  שנה ג', סמסטר א'

   

  שנה ב', סמסטר ב'

   

   

  מדריכים:

  רשימת מדריכים סמסטר ב', תשע"ח:

  מדריך

  טלפון (פנימי)

  אשוש נטלי

  5181

  בוז'ור מרינה

  7357

  בן חמו רפאל

  5647

  גאבר קייס

  5647

  גוטקין שרה

  6548

  גולד לילך

  5587

  גנאים סאמר

  6548

  גרוצ'יק מרינה

  7357

  גרין אורי

  6548

  הדר מאיה

  6949

  הר נוי אסף

  7357

  הרצוג עידו

  5647

  חדור רמי

  5587

  חנניה ניר

  6548

  טנוס רוזאן

  5587

  טרגל תום

  5181

  לייב יוליה

  9594

  ניפקר גיל

  5647

  סגל מירב

  7357

  סלור גדי

  7357

  עוזרי ליהי

  7357

  פלק עמית

  6997

  פלק רעות

  6997

  פרבר מיכל

  7811

  צ'ולסקי קרינה

  5586

  קייזרמן דנה

  6949

  קרמר ענבר

  5587

  רוזן תומר

  5587

  שטיינבוך כפיר

  5626

   

   

 • מעבדה לביוטכנולוגיה

  מעבדה לתלמידי המסלול הביוטכנולוגי.

   

  המעבדה מתקיימת בימי ג' בשעות 10:00 - 16:00.

  תאריך התחלת המעבדה: 24/10/2017.

  תאריך סיום המעבדה: 5/12/2017.

   

  אחראי מעבדה אקדמי - פרופ' פרננדו פטולסקי.

  אחראית מעבדה מנהלתית - ד"ר גליה בר-חיים.

   

  מדריכים:

  גולד לילך - טל' פנימי 5587

  גרין אורי - טל' פנימי 6548

  קייזרמן דנה - טל' פנימי 6949

  חדור רמי - טל' פנימי 5587

   

  חוברת המעבדה המשמשת את תלמידי המסלול הביוטכנולוגי >

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block