פעילות חינוכית במרכז לחקר המים של האוניברסיטה

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

המרכז פותח בפעילות למטרות חינוכיות וקהילתיות
פעילות חינוכית במרכז לחקר המים של האוניברסיטה

המרכז לחקר מים באוניברסיטת תל אביב בראשותו של פרופ' דרור אבישר, יחל השנה לפעול למען מטרות חינוכיות וקהילתיות. בשיתוף פעולה עם מר אייל נחום, מחנך כיתת מצוינים בבית הספר אורט סינגלובסקי בדרום תל אביב, יקחו חלק נערים מצטיינים (כיתה ז) ויתנסו בעבודות חקר בנושאי מים. הרעיון המרכזי במיזם הוא להנגיש את האוניברסיטה ולעודד את הילדים לשאיפות בתחומי מדעים, מחקר ולימודים גבוהים.

 

בהנחייתם של החוקרים מהמרכז לחקר מים באוניברסיטת תל אביב, יעבדו הנערים בקבוצות קטנות כאשר כל קבוצה תחקור אחת מארבעת הסוגיות המדעיות שלהלן: 1) מתכות רעילות במי שתיה; 2) השפעת המים המותפלים על איכויות מי ברז; 3) שינויים באיכויות מים לאורך מקטע אמצעי בנחל ירקון בהשוואה בין מעלה האגן הירוק ומורדו; 4) זיהום ממקור פלסטיק במי הים בקרבת החוף. לטובת המיזם נכתבה תוכנית ובה הרציונל העומד מאחורי כל אחת מסוגיות המחקר, הוגדרה שאלת מחקר כללית ושיטות המחקר המוצעות.

 

במהלך השנה צפויים הנערים ללמוד את הסוגיות והרציונל שלהן; להגדיר שאלות מחקר ספציפיות מתוך שאלת המחקר הכללית; ללמוד על הסוגיות הסביבתיות הנחקרות בשטח; לתכנן ניסוי ואיסוף נתונים; לאסוף נתונים לאורך תקופת הנסוי; לבקר במעבדה להידרוכימיה ולהכיר את כלי המחקר; לעבד את הנתונים; לנתח אותם; ולהציגם בצורה ברורה כדי לענות על שאלת המחקר ולהשלים תהליך מחקר.

 

המיזם צפוי להתקיים לאורך השנה שבמהלכה יעברו התלמידים ויתנסו בתהליך מחקר דרך שלביו השונים החל מהתכנון, דרך הביצוע, העיבוד, הניתוח, הסקת המסקנות והצגתם. בסיום השנה צפוי אירוע גדול שבו יציגו הילדים את המיזמים בפני בית הספר, המשפחות והחוקרים המנחים.

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block