סגל אקדמי

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

סגל אקדמי בכיר

מיקום: יד אבנר, חדר 210
03-6407467
03-6407467
03-6407467
מיקום: יד אבנר, חדר 111
מיקום: יד אבנר, חדר 222
מיקום: קפלון, חדר 311
מיקום: יד אבנר, חדר 221
מיקום: קפלון, חדר 312
מיקום: קפלון, חדר 311
03-6407048
03-6409282
מיקום: יד אבנר, חדר 305
מיקום: קפלון, חדר 201
מיקום: , חדר 217
מיקום: יד אבנר, חדר 220
מיקום: יד אבנר, חדר 202
מיקום: קפלון, חדר 314
מיקום: יד אבנר, חדר 111ב
מיקום: קפלון, חדר 219A
03-6409284
03-6409282
מיקום: וולפסון הנדסה, חדר 305
מיקום: קפלון, חדר 212

סגל אקדמי קמ"ע

מיקום: קפלון, חדר 208
מיקום: קפלון, חדר 310
03-6408272
03-6409282
מיקום: קפלון, חדר 308

סגל אקדמי אמריטוס

מיקום: קפלון, חדר 315
מיקום: יד אבנר
03-6405220
03-6406243
מיקום: יד אבנר
03-6423619
03-6409084
02-6790517
מיקום: יד אבנר, חדר 222
03-6423619
03-6409086
03-6746049
מיקום: קפלון, חדר 215
מיקום: יד אבנר
03-6408661
03-6406243
מיקום: אורנשטיין, חדר 414
03-6407544
03-6409282
מיקום: קפלון, חדר 207
03-6409774
03-6409774
מיקום: קפלון
03-6407151
03-6409282
מיקום: קפלון, חדר 211
03-6408243
03-6409282
מיקום: יד אבנר, חדר 210

סגל אקדמי בדימוס

מיקום: יד אבנר, חדר 203
03-6405639
03-6406243
מיקום: יד אבנר
03-6409178
03-5409715

סגל אקדמי קמ"ע בדימוס

מרצים אורחים

מיקום: אורנשטיין, חדר 414
מיקום: יד אבנר
03-5713595
03-6406470
09-7780661
מיקום: יד אבנר, חדר 119
03-6409098
03-6406243
מיקום: יד אבנר, חדר 225
03-6407145
03-6406243
מיקום: יד אבנר, חדר ב

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block