סגל אקדמי

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

סגל אקדמי בכיר

מיקום: יד אבנר, חדר 210
מיקום: יד אבנר, חדר 221
מיקום: קפלון, חדר 309
ד"ר מיכל סגל-רוזנהיימר
מיקום: קפלון
מיקום: קפלון, חדר 219A
מיקום: וולפסון הנדסה, חדר 305

סגל אקדמי קמ"ע

מיקום: קפלון, חדר 310

סגל אקדמי אמריטוס

מיקום: יד אבנר
מיקום: יד אבנר, חדר 222
מיקום: אורנשטיין, חדר 414
מיקום: קפלון, חדר 207
מיקום: קפלון, חדר 211
מיקום: יד אבנר, חדר 210

סגל אקדמי בדימוס

מיקום: יד אבנר, חדר 203
מיקום: יד אבנר

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block