מועצת הפקולטה

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

עודכן: 26.11.2019

מועצת הפקולטה מורכבת מכל הפרופסורים מן המניין והפרופסורים החברים בפקולטה. המועצה אחראית ומפקחת על תוכניות הלימודים ועל סדרי ההוראה בפקולטה.

 

דקאן הפקולטה - פרופ' מיכאל קריבלביץ'

הדקאן הוא הסמכות האקדמית העליונה בפקולטה בכל הקשור לתכני הלימודים, בפיקוח על ההוראה ועל ביצוע החוקים והתקנות בפקולטה.

 

ראשי בתי הספר:

פרופ' גדי פיביך, ראש בית הספר למדעי המתמטיקה

פרופ' בני שור, ראש בית הספר למדעי המחשב

פרופ' ארז עציון, ראש בית הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה

פרופ' שמואל כרמלי, ראש בית הספר לכימיה

פרופ' שמואל מרקו, ראש בית הספר למדעי כדור הארץ

 

מועצת הפקולטה:

מועצת הפקולטה מורכבת מכל הפרופסורים מן המניין והפרופסורים החברים בפקולטה. המועצה אחראית ומפקחת על תוכניות הלימודים ועל סדרי ההוראה בפקולטה. הדקאן משמש כיושב ראש מועצת הפקולטה.

 

 

 

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block