משרות אקדמיות פנויות

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

משרת סגל אקדמי בכיר - ביה"ס למדעי כדור הארץ

 

בית הספר למדעי כדור הארץ מחפש אנשי סגל מצטיינים במחקר ובהוראה בעלי תואר דוקטור.

המשרה מיועדת למועמדים בעלי Ph.D  שסיימו השתלמות בתר-דוקטור (post-doc) בעלי ניסיון מחקרי מוכח לאחר קבלת התואר.

רצוי ניסיון בהוראה.

המשרה תקנית במסלול המקנה קביעות בתום תקופת הניסיון ובכפוף לתקנון המינויים האקדמיים של אוניברסיטת תל–אביב.

היקף המשרה: 100%.

תחילת העסקה: החל משנת הלימודים תשע"ט אוקטובר 2018.

המשרה מיועדת למועמדים עם התמחות באחד מהתחומים הבאים: גיאופיזיקה, מדעי האטמוספירה, מדעים פלנטריים, גיאוגרפיה וסביבת האדם, מדעי הסביבה.

ההודעה פונה לנשים ולגברים כאחד.

 

אופן ההגשה: 

עד ה-1 בדצמבר 2017 יש לשלוח המסמכים הבאים לפי תחום המחקר:

 ראש ביה"ס למדעי כדור הארץ  פרופ' שמוליק מרקו shmulikm@tau.ac.il

 ראש ביה"ס פורטר ללימודי הסביבה, פרופ' קולין פרייס colin@post.tau.ac.il

 

  • קורות חיים ורשימת פרסומים על פי הנוסח.

  • סיכום המחקר ותכניות לעתיד (עד שני עמודים).

  • סקרי הוראה באם קיימים כאלה.

  • יכולת הוראה (פירוט תחומי הידע שהמועמד יכול ומעוניין ללמד).

  • מכתבי המלצה מהמנחה לדוקטורט והמנחה לפוסט דוקטורט (יש לבקש מהם לשלוח את המכתבים ישירות לקולין או לשמוליק).

  • שמות של 4-3 חוקרים מובילים בתחום ובעלי מוניטין בקהילה המדעית הרלוונטית שאין להם פרסומים משותפים עם המועמד המתאימים לחוות דעה על כישורי המועמד.

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block