משרות אקדמיות פנויות

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

עודכן: 27.11.2019

משרת סגל אקדמי בכיר - ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ על שם פורטר

 

אנו מחפשים אנשי סגל מצטיינים במחקר ובהוראה בעלי תואר דוקטור.

המשרה מיועדת למועמדים בעליPh.D שסיימו השתלמות בתר-דוקטור (post-doc) בעלי ניסיון מחקרי מוכח לאחר קבלת התואר.

רצוי ניסיון בהוראה.

 

המשרה תקנית במסלול המקנה קביעות בתום תקופת הניסיון ובכפוף לתקנון המינויים האקדמיים של אוניברסיטת תל-אביב.

היקף המשרה: 100%.

תחילת העסקה: החל משנת הלימודים תשפ"א אוקטובר 2020.

 

המשרה מיועדת למועמדים עם התמחות באחד מהתחומים הבאים: גאופיזיקה, מדעי האטמוספירה, מדעים פלנטריים, גאוגרפיה וסביבת האדם, מדעי הסביבה.

ההודעה פונה לנשים ולגברים כאחד.

 

אופן ההגשה: 

עד ה-15 בדצמבר 2019 יש לשלוח המסמכים הבאים לפי תחום המחקר:

 ראש ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ, פרופ' שמוליק מרקו shmulikm@tau.ac.il

ראש החוג לגאוגרפיה וסביבת האדם, פרופ' איציק אומר omery@tauex.tau.ac.il

ראש החוג לגאופיזיקה, פרופ' נילי הרניק harnik@tauex.tau.ac.il

 ראש החוג ללימודי הסביבה, פרופ' קולין פרייס colin@tauex.tau.ac.il

 

  • קורות חיים ורשימת פרסומים על פי הנוסח.

  • סיכום המחקר ותכניות לעתיד (עד שני עמודים).

  • סקרי הוראה באם קיימים כאלה.

  • יכולת הוראה (פירוט תחומי הידע שהמועמד יכול ומעוניין ללמד).

  • מכתבי המלצה מהמנחה לדוקטורט והמנחה לפוסט דוקטורט. יש לבקש מהמנחים לשלוח את המכתבים ישירות לראש החוג המתאים עם העתק לראש ביה"ס.

  • שמות של 4-3 חוקרים מובילים בתחום ובעלי מוניטין בקהילה המדעית הרלוונטית שאין להם פרסומים משותפים עם המועמד המתאימים לחוות דעה על כישורי המועמד. יש לשלוח שמות ופרטי התקשרות לראש החוג המתאים.

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block