תואר שני

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

עודכן: 07.02.2019

בביה"ס למדעי כדור הארץ ניתן ללמוד תואר שני בחוגים הבאים:

 

החוג לגאוגרפיה וסביבת האדם

תנאי הקבלה לתכנית הלימודים לתואר שני >

 

 

החוג לגאופיזיקה

תנאי הקבלה לתכנית הלימודים לתואר שני >

 

 

החוג ללימודי הסביבה

לימודי סביבה עם תזה >

לימודי סביבה ללא תזה >

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block