ועדות אקדמיות

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

ראש ביה"ס למדעי כדור הארץ - פרופ' שמוליק מרקו

ראשת החוג לגיאופיזיקה - פרופ' נילי הרניק

ראשת החוג לגאוגרפיה וסביבת האדם - פרופ' טובי פנסטר

ראש החוג ללימודי הסביבה - פרופ' קולין פרייס

 

 

ועדת הוראה לתואר ראשון

פרופ'  אלון זיו (יו"ר)

פרופ׳ דרור אבישר

פרופ'  נילי הרניק 

ד"ר טלי חתוקה (יו"ר ועדת קבלה)

ד"ר עמית בירנבוים

פרופ' שי צוקר

ד"ר אלכס גולברג

פרופ איל חפץ – בעניני תכנית הכ"ס בלבד

 

ועדת הוראה לתואר שני

פרופ' משה רשף (יו"ר)

פרופ' יצחק אומר (יו"ר ועדת קבלה)

פרופ׳ דרור אבישר

פרופ' אלון זיו

פרופ' קולין פרייס

 

ועדת תלמידי מחקר

(פמ"ה) פרופ' קולין פרייס (יו"ר)

(פמ"ה) פרופ' יצחק אומר

(פמ"ה) פרופ' משה רשף

(פ"ח) פרופ' איל חפץ (מ"מ)

(פ"ח) פרופ' הדס סערוני ( מ"מ)

(מרצה בכיר) ד"ר אלכס גולברג

(מרצה בכיר) ד"ר דורית קרת 

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block