ועדות אקדמיות

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

עודכן: 21.10.2020

ראש ביה"ס למדעי כדור הארץ - פרופ' שמוליק מרקו

ראש החוג לגיאופיזיקה - פרופ' שי צוקר

ראש החוג לגאוגרפיה וסביבת האדם - פרופ' איציק אומר

ראש החוג ללימודי הסביבה - פרופ' קולין פרייס

 

 

ועדת הוראה לתואר ראשון

פרופ' אלון זיו (יו"ר)

פרופ' דרור אבישר (יו"ר חוגי)

ד"ר עמית בירנבוים

פרופ' אלכס גולברג

פרופ' נילי הרניק 

פרופ' איל חפץ – תוכנית הכ"ס

ד"ר אסף ענבל

פרופ' אלכסנדרה צ'ודנובסקי (יו"ר וועדת קבלה)

 

ועדת הוראה לתואר שני

פרופ' משה רשף (יו"ר)

פרופ' דרור אבישר

ד"ר עמית בירנבוים

ד"ר רועי ברקן

פרופ' טלי חתוקה (יו"ר ועדת קבלה)

פרופ' קולין פרייס

 

ועדת תלמידי מחקר

(פמ"ה) (יו"ר) פרופ' דינה פריאלניק-קובץ

(מרצה בכיר) ד"ר ורד בלאס

(פ"ח) פרופ' אלכס גולברג

(פמ"ה) פרופ' איל חפץ (מ"מ)

(פמ"ה) פרופ' הדס סערוני ( מ"מ)

(פמ"ה) פרופ' טובי פנסטר

(פמ"ה) פרופ' משה רשף

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block