בתי הספר בפקולטה

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

עודכן: 24.05.2018

ארבעת בתי הספר של הפקולטה: כימיה, מדעי המתמטיקה, מדעי המחשב ופיזיקה ואסטרונומיה, יחד עם החוג למדעי כדור הארץ, עושים שימוש במתקנים המצויים בפקולטה ובסביבתה, לשם המשך המחקר התאורטי, הניסיוני והמעשי. לרשות הסגל והסטודנטים עומדים ספרייה מעודכנת, מחשבים חזקים ומעבדות ניסיוניות אשר מאפשרות עריכת מחקר באיכות גבוהה המאפיינת פקולטה מובילה.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block