Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

פרופ' יורם כהן

ביה"ס לכימיה סגל אקדמי בכיר
פרופ' יורם כהן
טלפון פנימי: 03-6407232
טלפון נוסף: 03-6406949
פקס: 03-6407469
משרד: אורנשטיין, 328

מחקר

 • חקר מערכות סופראמולקולאריות בתמיסה, תוך התמקדות במדידות דיפוזיה ב-NMR. שימוש במקדם דיפוזיה למיפוי אינטראקציות בין צורונים כימיים בתמיסה.

 • מיכלים מולקולאריים – שימוש בטכניקות NMR, תוך התמקדות במדידות דיפוזיה לקביעת מבנה, יחסי אורח-מארח והכרה עצמית.

 • שימוש ב-MRI בשקילת דיפוזיה, כמו דיפוזיה במרחב ה- q, לחקר המיקרו מבנה ושינויים מבניים במודלים של מחלות נוריולוגיות במערכת העצבים המרכזית. 

 • פיתוח ושימוש של טכניקות המבוססות על ספקטרוסקופיה והדמיית דיפוזיה כפולה (double-PFG-MR and MRI) במערכות כימיות, מערכות מודל ובמערכת העצבים המרכזית.

 • חומרי ניגוד מכווני מטרה ל-MRI לשימוש בהדמיה תאית, ומולקולארית של מערכת העצבים המרכזית. מעקב אחרי השתלת תאים בעזרת ננו-חלקיקים מגנטיים. 

השכלה

 • תואר ראשון בכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים, 1981

 • תואר דוקטור בכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים, 1987

 • פוסט-דוקטורט באוניברסיטת קליפורניה בסן-פרנסיסקו, 1990-1988 

מינויים אקדמיים

 • מרצה בבית הספר לכימיה, אוניברסיטת תל אביב, 1996-1992 

 • מרצה בכיר בבית הספר לכימיה, אוניברסיטת תל אביב, 2000-1996

 • פרופ' חבר בבית הספר לכימיה, אוניברסיטת תל אביב, 2004-2000

 • פרופ' מן המניין בבית הספר לכימיה, אוניברסיטת תל אביב, 2004-היום

 • ראש בית הספר לכימיה, אוניברסיטת תל אביב, 2012-2008

פרסים ומלגות

 • מלגת פולבר, 1985

 • מלגת פולברייט, 1987

 • פרס גרהרד שמידט, מכון ויצמן למדע, 1990

 • פרס גולדן, הטכניון בחיפה, 1993

 • פרס בראון רוג'ר – זיגל, האקדמיה הלאומית למדעים, 1998

 • פרס ג'ספה ולאוניד אולשוונג, הקרן הלאומית למדע, 2002

 • עמית של החברה הבין לאומית לתהודה מגנטית ברפואה, 2010

 • הפקדה על הקתדרה לכימיה ע"ש יהושע יורטנר, 2011

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block