Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

פרופ' יצחק קלזון

חוג לפיזיקה ואסטרונומיה אמריטוס
פרופ' יצחק קלזון
טלפון פנימי: 03-6408670
טלפון נוסף: 03-6408664
פקס: 03-6429306
משרד: שנקר פיזיקה, 323

מחקר

  • חקר תכונות ותהליכים בחומרים בעזרת תופעות גרעיניות

  • פיתוח טיפול בסרטן על ידי רדיותרפיה הנסמכת על דיפוזיה של אטומי פולטי קרינת אלפא

השכלה

  • מוסמך למדעים, פיזיקה, האוניברסיטה העברית, 1960

  • דוקטור לפילוסופיה, פיזיקה, האוניברסיטה העברית, 1963

מינויים אקדמיים

  • עמית מחקר, מכון וייצמן למדע, 1963

  • פרופסור עוזר, אוניברסיטת ייל, 1965

  • פרופסור חבר, אוניברסיטת ייל, 1966

  • פרופסור חבר, אוניברסיטת תל-אביב, 1968

  • פרופסור מן המנין, אוניברסיטת תל-אביב, 1970

  • פרופסור אמריטוס, אוניברסיטת תל-אביב, 2004-היום

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block