Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

פרופ' אילון סולן

חוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים סגל אקדמי בכיר
ניווט מהיר:
פרופ' אילון סולן
טלפון פנימי: 03-6409635
פקס: 03-6407543
משרד: שרייבר, 126

מידע כללי

פרופ' אילון סולן קיבל את הדוקטורט במתמטיקה מהאוניברסיטה העברית בירושלים בשנת 1998, לאחר מכן הצטרף לבית הספר למנהל עסקים Kellogg. הוא הצטרף לחוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים בשנת 2000. המחקר שלו עוסק בעיקר בתחום תורת משחקים, משחקים סטוכסטיים,  משחקים חוזרים, משחקי עצירה בזמן בדיד ורציף, ושחקנים עם יכולת חישוב מוגבלת. עבודתו נוגעת לעתים בנושאים בתורת הסתברות, כמו תהליכים סטוכסטיים ותהליכי קבלת החלטות מרקוביים. פרופ' סולן משמש עורך במספר עיתונים אקדמיים וארגן כנסים רבים בארץ ובחו"ל. כמו כן, הוא מנהל את תוכנית בנו ארבל לתלמידים צעירים מצטיינים במתמטיקה.

תחומי מחקר: 
תורת משחקים, הסתברות.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block