טופס בקשה למועד נוסף בקורס

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

עודכן: 24.06.2015

טופס זה מיועד לתלמידים אשר אינם זכאים למועד בחינה מיוחד עפ"י התקנון.

הטופס מיועד לתלמידים אשר נמנע מהם להגיע לבחינה בשל נסיבות מיוחדות.

הפניות יידונו רק אם יצורפו אישורים מתאימים.

 

פרטים אישיים:
הצהרה:

הריני מצהיר בזאת, כי ידוע לי שהציון הממשי בבחינה האחרונה הוא הקובע.

כמו כן, ידוע לי כי עלי להודיע עד 3 ימים לפני מועד הבחינה, אם אינני מתכוון לגשת לבחינה.

 

נא לצרף אישורים מקוריים מתאימים.

 

** מומלץ להדפיס את הטופס המלא ולשמור עותק לשם בירורים בעתיד.

 

* = שדה חובה

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block