סגל אקדמי - ביה"ס למדעי המתמטיקה

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

סגל אקדמי בכיר

מיקום: שרייבר, חדר 003A
מיקום: שרייבר, חדר 230
מיקום: שרייבר, חדר 201
מיקום: שרייבר, חדר 104
03-6408704
03-6407543
מיקום: שרייבר, חדר 204
מיקום: שרייבר, חדר 323
מיקום: שרייבר, חדר 322
מיקום: שרייבר, חדר 315
03-6405376
03-6407543
מיקום: שרייבר, חדר 307
03-6408816
03-6407543
מיקום: שרייבר, חדר 228
מיקום: שרייבר, חדר 203
מיקום: שרייבר, חדר 107
מיקום: שרייבר, חדר 227
מיקום: שרייבר, חדר 320
מיקום: קפלון, חדר 512
ד"ר דניאל נבו
מיקום: שרייבר, חדר 335
מיקום: שרייבר, חדר 206
03-6406349
03-6406349
מיקום: שרייבר, חדר 106
03-6409623
03-6407543
מיקום: שרייבר, חדר 125
03-6406351
03-6406956
מיקום: שרייבר, חדר 325
מיקום: שרייבר, חדר 217
מיקום: קפלון, חדר 512
02-5344702
03-6406349
03-6407543
מיקום: שרייבר, חדר 316
מיקום: שרייבר, חדר 022
מיקום: שרייבר, חדר 119
מיקום: שרייבר, חדר 115
מיקום: שרייבר, חדר 24
ד"ר ניר שרון

סגל אקדמי אמריטוס

מיקום: שרייבר, חדר 205
03-6409636
03-6408991
רונית איזנבך
מיקום: שרייבר, חדר 331
מיקום: שרייבר, חדר 202
מיקום: אורנשטיין, חדר 404
מיקום: קפלון, חדר 512
03-6405361
03-6413819
מיקום: קפלון, חדר 326
מיקום: אורנשטיין, חדר 404
03-6408039
03-6409357
מיקום: קפלון, חדר 310
מיקום: קפלון, חדר 326
מיקום: שרייבר, חדר 226
מיקום: קפלון, חדר 222
מיקום: שרייבר, חדר 334
מיקום: קפלון, חדר 328
מיקום: אורנשטיין, חדר 215
מיקום: שרייבר, חדר 205
03-6409600
03-6409357
מיקום: קפלון, חדר 329
03-6408039
03-6409357
מיקום: קפלון, חדר 325
מיקום: שרייבר
03-6408044
03-6407543
מיקום: קפלון, חדר 222
03-9218447
03-6409357
מיקום: קפלון, חדר 222
03-6405365
03-6409357
מיקום: קפלון, חדר 325
מיקום: קפלון, חדר 329
03-6408827
03-5472440
מיקום: קפלון, חדר 310

סגל אקדמי קמ"ע

מיקום: שרייבר, חדר 233
מיקום: שרייבר, חדר 233
מיקום: שרייבר, חדר 017
03-6408828
03-6407543
מיקום: אורנשטיין, חדר 215
03-6412345
03-6408391
03-6405957
מיקום: שרייבר, חדר 017
03-6405373
03-6407543

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block