טופס ערעור חוזר על ציון בחינה

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

הוראות להגשת ערעור חוזר על ציון בחינה

  1. תשובות לערעור הראשון ניתן לראות באינטרנט במידע אישי לתלמיד.
     

  2. ערעור חוזר על ציון בחינה ניתן להגיש תוך 2 ימים ממועד קבלת תשובה לערעור הראשון.

 

 

את טופס הערעור החוזר יש לשלוח למזכירות תלמידים של החוג בלבד.

 

הערעור החוזר הוא אנונימי בדיוק כמו הבחינה. חל איסור לפנות למרצה או למתרגל.

יש לכתוב נימוקים ענייניים וממוקדים.

 

על הסטודנט לשמור עותק של הערעור החוזר לבירור עתידי.

 

הורדת טופס הערעור החוזר >

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block