מועדון קשרי אקדמיה-תעשייה של ביה"ס למדעי המחשב: Microsoft Zoom TechTalk - TBD

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

קישור לאירוע יפורסם בהמשך

23 בנובמבר 2020, 18:00 
אירוע מקוון ב-ZOOM 
מועדון קשרי אקדמיה תעשייה

יפורסם בהמשך.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block