הערות לתלמידים שהחלו לימודים לפני תשע"ח ותשע"ט

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

הערה לתלמידים שהחלו לימודיהם לפני שנת הלימודים תשע"ט, בחוג לגאופיזיקה 

בשנת תשע"ט חלו מספר שינויים בתכנית הלימודים של החוג לגאופיזיקה עבור תלמידי התואר "בוגר אוניברסיטה". להלן פירוט השינויים:

 

 1. 0341.2206גאולוגיה סטרוקטורלית: שנה ב', סמסטר ב'

  היקף הקורס צומצם מ-4 ש"ס ל-2 ש"ס.

   
 2. 0341.2301מכניקה מסלולית בסיסית: שנה ב', סמסטר ב'

  הקורס שינה את שמו ל"מבוא למערכת השמש" והיקפו עלה מ-3 ש"ס ל-4 ש"ס.


   
 3. 0341.2300שיטות חישוביות במדעי כדור הארץ: שנה ב' סמסטר א'

  הקורס הוסר מתכנית הלימודים

 

 

הערה לתלמידים שהחלו לימודיהם בחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם לפני שנת הלימודים תשע"ח:  

בשנת הלימודים תשע"ח עבר החוג לגאוגרפיה וסביבת האדם לבית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ ע"ש פורטר בפקולטה למדעים מדויקים. תלמידים שהחלו לימודים בחוג לגאוגרפיה לפני שנה"ל תשע"ח מחויבים לידיעון הפקולטה למדעי הרוח.

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block