הערות לתלמידים שהחלו לימודים לפני תשע"ט

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

הערה לתלמידים שהחלו לימודיהם לפני שנת הלימודים תשע"ט, בחוג לגאופיזיקה 

בשנת תשע"ט חלו מספר שינויים בתכנית הלימודים של החוג לגאופיזיקה עבור תלמידי התואר "בוגר אוניברסיטה". להלן פירוט השינויים:

 

 1. 0341.2206גאולוגיה סטרוקטורלית: שנה ב', סמסטר ב'

  היקף הקורס צומצם מ-4 ש"ס ל-2 ש"ס. משנת הלימודים הנוכחית שם הקורס שונה לטקטוניקה ואנליזה גאודטית.

   
 2. 0341.2301מכניקה מסלולית בסיסית: שנה ב', סמסטר ב'

  שם הקורס שונה ל"מבוא למערכת השמש" והיקפו עלה מ-3 ש"ס ל-4 ש"ס.

   
 3. 0341.2300שיטות חישוביות במדעי כדור הארץ: שנה ב' סמסטר א'

  הקורס הוסר מתכנית הלימודים

 

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block