תכנית הלימודים הדו-חוגית בכימיה ובמתמטיקה

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

 

(שעות לימוד: 159-154 ש"ס, לשיקלול: 155-150 ש"ס) *

 

קורסים, שעות ודרישות קדם:

יועץ התכנית:
פרופ' חיים דימנט, ביה"ס לכימיה.

 

תכנית לימודים זו מורכבת מ-

  1. קורסים בכימיה בהיקף 89-86 ש"ס, לשיקלול: 85-82 ש"ס (מתוכן 5-8 ש"ס קורסי בחירה).
  2. קורסים במתמטיקה בהיקף 70-68 ש"ס (מתוכן 12-10 ש"ס קורסי בחירה).

 

 

רשימת הקורסים, השעות ודרישות הקדם >

 

 

* על שעות אלה יש להוסיף 6 ש"ס במסגרת "כלים שלובים".

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block