תכנית לימודים דו-חוגית בכימיה ובמדעי כדור הארץ

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

 

(שעות לימוד: 160 ש"ס, מתוכן 88 ש"ס במדעי כדור הארץ ו-72 ש"ס בכימיה)*

שעות  לשקלול: 155 ש"ס, מתוכן 86 ש"ס במדעי כדור הארץ ו-69 ש"ס בכימיה

 

קורסים, שעות ודרישות קדם

מטרת הלימודים ומבנה הלימודים

התכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים בלימודי כימיה ויישומם בחקר כדור הארץ, האטמוספירה ומערכת השמש. יתקבלו לתכנית זו מועמדים אשר יעמדו בדרישות הקבלה של שני החוגים. ציוני הקורסים ישוקללו בכל חוג בנפרד, ויינתנו שני ציוני גמר.

 

במסגרת הלימודים בחוג לכימיה, בשנת הלימודים השלישית יש להתמקד באחד משלושת תחומי הלימוד בביה"ס לכימיה: כימיה אורגנית; כימיה פיזיקלית; פיזיקה כימית.

 

תלמיד שיסיים לימודיו בתכנית זו, יוכל להמשיך לתואר "מוסמך אוניברסיטה" באחד משני החוגים הללו, אך ייתכן שיחויב בלימודי השלמה בהתאם למסלול הלימודים שבו יבחר לתואר מוסמך.

 

 

רשימת הקורסים, השעות ודרישות הקדם >

 

 

* על שעות אלה יש להוסיף 6 ש"ס במסגרת "כלים שלובים" שאינן משתקללות במניין השעות לתואר.

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block