Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

פרופ' שמואל[שמוליק] מרקו

חוג למדעי כדור הארץ סגל אקדמי בכיר
פרופ' שמואל[שמוליק] מרקו
טלפון פנימי: 03-6405689
פקס: 03-6409282
משרד: קפלון, 201

מחקר

 • רעידות אדמה לפני עידן הסייסמוגרפים (פאליאוסייסמולוגיה וארכיאוסייסמולוגיה)

 • דפורמציה של סדימנטים רכים

 • בקע ים המלח

 • שינויים סקולריים בשדה המגנטי של כדור הארץ (פאליאומגנטיזם, ארכיאומגנטיזם)

 • השפעת תנאים גיאופיזיים על שפיעת ראדון 

לעמוד מחקר >

השכלה

 • B.Sc. בגיאולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים, 1985

 • M.Sc. בגיאולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים, 1990

 • Ph.D. בגיאולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים, 1997

מינויים אקדמיים

 • מרצה, אוניברסיטת תל-אביב, החוג לגיאופיזיקה ולמדעים אטמוספיריים ופלנטריים, 2000

 • מרצה בכיר, אוניברסיטת תל-אביב, החוג לגיאופיזיקה ולמדעים אטמוספיריים ופלנטריים, 2003

 • פרופסור חבר, אוניברסיטת תל-אביב, החוג לגיאופיזיקה ולמדעים אטמוספיריים ופלנטריים, 2007

 • פרופסור מן המניין, אוניברסיטת תל-אביב, החוג לגיאופיזיקה ולמדעים אטמוספיריים ופלנטריים, 2013

פרסים ומלגות

 • פרס טדי דיקר של המכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים, 1989

 • פרס פרץ גרדר של החברה הגיאולוגית הישראלית, 1991

 • פרס רפי פרוינד של החברה הגיאולוגית הישראלית, 2007

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block