Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

פרופ' סהרון רוסט

חוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים סגל אקדמי בכיר
ניווט מהיר:
פרופ' סהרון רוסט
טלפון פנימי: 03-6408820
פקס: 03-6407543
משרד: שרייבר, 022

מידע כללי

פרופ' סהרון רוסט הוא פרופ' חבר בחוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים, אליו הצטרף בשנת 2007. הוא סיים תואר ראשון במתמטיקה ותואר שני בסטטיסטיקה, שניהם באוניברסיטת תל אביב. את הדוקטורט שלו בסטטיסטיקה סיים באוניברסיטת סטנפורד בשנת 2003. בין השנים 2003 ו2007 הוא היה חבר בסגל המחקר במעבדות המחקר של יבמ בניו יורק, שם שימש כראש קהילת העניין המקצועית בתחום כריית מידע בשנים 2006-2007. הוא קיבל מענקי מחקר מהקרן הישראלית למדע, NSF, האיחוד האירופי, יבמ ומיקרוסופט. הוא משמש כעורך משנה בעיתון Journal of Machine Learning Research.

 

תחומי המחקר:

גנטיקה סטטיסטית, למידה סטטיסטית וכריית מידע.

 

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block