Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

ד"ר פבל קישצה

חוג למדעי כדור הארץ סגל אקדמי בכיר
ד"ר פבל קישצה
טלפון פנימי: 03-6407411
פקס: 03-6409282
משרד: קפלון, 308

מחקר

 • חיזוי נומרי של אירוסולים באטמוספרה

 • דינאמיקה של אירוסולים

 • התפלגות גלובלית ושינויים רב-שנתיים של אירוסולים באמצעות חישה מרחוק

 • השפעת אירוסולים על מזג אוויר ואקלים

 • השפעות ההתפתחות האורבאנית על האקלים

לעמוד מחקר >

השכלה

 • תואר בוגר בפיזיקה ובגיאופיזיקה, אוניברסיטת מוסקבה, 1979

 • תואר דוקטור בגיאופיזיקה, אקדמיה למדעים של רוסיה, IZMIRAN‏, 1985

 

מינויים אקדמיים

 • עמית מחקר בגיאופיזיקה, אקדמיה למדעים של רוסיה, IZMIRAN‏, 1979-1985

 • עמית בכיר בגיאופיזיקה, אקדמיה למדעים של רוסיה, IZMIRAN‏, 1985-1999

 • עמית מחקר בגיאופיזיקה, אוניברסיטת תל-אביב, 2000-2009

 • עמית בכיר בגיאופיזיקה, אוניברסיטת תל-אביב, 2009-היום

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block